Sobota, 16 grudnia 2017 r.

Nominacja do Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego

Nominacja za publikacje z 2016 roku
Zgłaszający nominację:
Nominowane materiały dziennikarskie:
Upload