Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Press Club Polska » Członkostwo

Członkostwo

Członkiem Press Club może być osoba fizyczna, akceptująca misję organizacji i jej regulamin oraz która wykonuje, wykonywała bądź będzie wykonywać (studenci wydziałów dziennikarskich) zawód dziennikarza. Członkami mogą być także osoby nie będące dziennikarzami, ale związane z mediami lub na co dzień z nimi współpracujące. Osobny rodzaj członkostwa, tzw. członkostwo korporacyjne oferowane jest podmiotom, które wniosą finansowe lub rzeczowe wsparcie dla Fundacji, między innymi ambasadom, ośrodkom kultury i informacji, samorządom, koncernom medialnym, wiodącym podmiotom polskiego życia gospodarczego.

Członek Press Clubu Polska może, po wcześniejszym zgłoszeniu, uzyskać wstęp do kilkudziesięciu Press Clubów na całym świecie, stowarzyszonych w International Association of Press Clubs.

Na odrębnych, uproszczonych zasadach wydawane będą również akredytacje czasowe Press Clubu dziennikarzom przebywającym w Polsce krótkotrwale (np. towarzyszącym delegacjom zagranicznym, korespondentom etc.).

Rodzaje członkostwa:

  • Członkostwo dziennikarskie – dostępne dla osób, które wykonują zawód dziennikarza lub nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej ukończyła studia na kierunku dziennikarskim.
  • Członkostwo profesjonalne – dostępne dla osób związanych z mediami poprzez charakter wykonywanego zawodu, np. rzecznika prasowego lub specjalisty PR instytucji publicznych, pozarządowych lub innych podmiotów.
  • Członkostwo korporacyjne – dostępne dla podmiotów, które wspierają finansowo, rzeczowo lub merytorycznie działalność Press Clubu.
  • Członkostwo honorowe – przyznawane osobom lub organizacjom, które mają szczególne zasługi dla rozwoju dziennikarstwa, prawa do informacji lub wolności słowa.

Pobierz wniosek o członkostwo w Press Club Polska