Niedziela, 14 lipca 2024 r.
Wspólne trudne tematy – forum dziennikarzy polskich i ukraińskich

Wspólne trudne tematy – forum dziennikarzy polskich i ukraińskich

W dniach 17-19 czerwca, na zaproszenie Press Club Polska i Centrum Mieroszewskiego, we współpracy z Press Club Ukraina, odbyło się w Warszawie polsko-ukraińskie forum dziennikarzy zatytułowane „Wspólne trudne tematy”.

Głównym celem forum jest stworzenie przestrzeni do swobodnej, merytorycznej dyskusji między dziennikarzami z obu krajów. Uczestnicy forum, w tym redaktorzy oraz korespondenci, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu debaty publicznej zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Polska i Ukraina są połączone wspólną historią, wspólnymi interesami geopolitycznymi i gospodarczymi oraz trwającą wojną. Jednak nazbyt często nie ma wzajemnego zrozumienia we wszystkich tych tematach, również wśród dziennikarzy. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że za mało o sobie wiemy, za mało dyskutujemy. Forum organizowane przez Press Club Polska i Centrum Mieroszewskiego jest szansą na taką otwartą dyskusję i lepsze zrozumienie drugiej strony.

Wyzwania Polski i Ukrainy

Podczas forum odbyły się cztery sesje tematyczne:

  • historia: jak rozmawiać o historii, jak widzimy bohaterów drugiego kraju, jak odbierane są niektóre upamiętnienia
  • gospodarka: handel zbożem i blokady eksportu ukraińskiego, protesty rolników w Polsce, polityka gospodarcza Unii Europejskiej i Polski
  • wojna i obronność: jak działają systemy obrony w NATO i np. dlaczego nie są strącane rosyjskie rakiety nad Polską, planowane i oczekiwane wsparcie Ukrainy przez kraje NATO, czy Zachód daje Ukrainie tylko tyle uzbrojenia, żeby nie przegrała, ale nie tyle żeby wygrała z Rosją
  • społeczeństwo: opinia jednego społeczeństwa na temat drugiego, narracje negatywne pojawiające się w obiegu informacyjnym, źródła narracji negatywnych w tym pochodzące z Rosji i od polityków krajowych związanych z Rosją.

Dodatkowo podczas trzydniowego forum dziennikarze polscy i ukraińscy mieli możliwość przedyskutowania kluczowych kwestii w relacjach między krajami, sposobów ich prezentacji w mediach oraz zrozumienia wzajemnych narracji. Spotkanie to w zamierzeniach zwiększy odporność na dezinformację oraz umożliwi przekazywanie pełniejszego i bezstronnego obrazu rzeczywistości społeczeństwom Polski i Ukrainy. Formuła spotkań pozwoli na głęboką dyskusję, poznanie argumentów i narracji drugiej strony oraz analizę rosyjskich ingerencji w informacje.

Forum „Wspólne trudne tematy”, poprzez otwarty dialog dziennikarzy, to krok w stronę budowania silniejszych, bardziej zrozumiałych relacji między Polską a Ukrainą.