Niedziela, 14 lipca 2024 r.
Press Club Polska » O klubie

O klubie

Press Club Polska jest organizacją twórczą ludzi mediów mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodowe dziennikarzy oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji.

Press Club Polska należy do International Association of Press Clubs oraz European Press Clubs Federation. Press Club Polska jest instytucją non-profit, działającą jako fundacja i utrzymywaną przede wszystkim przez wpływy od członków i darczyńców.

Cele Press Clubu:

 • Stworzenie klubu dziennikarzy i ludzi mediów, który w jednym miejscu skupia możliwie najwięcej instrumentów, przydatnych w pracy dziennikarza.
 • Upowszechnianie postaw i wartości etyczno-moralnych.
 • Podnoszenie kwalifikacji dziennikarzy poprzez szkolenia, wykłady i warsztaty, prowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów.
 • Stworzenie miejsca spotkań środowiskowych, dostępnego wyłącznie dla członków klubu.
 • Bieżąca pomoc w wykonywaniu zawodu.
 • Integracja środowiska.
 • Współpraca międzynarodowa z innymi Press Clubami oraz instytucjami, zajmującymi się działalnością na rzecz ochrony wolności słowa, swobody wykonywania zawodu dziennikarza, wymiana doświadczeń oraz – w razie potrzeby – wspólne działanie na rzecz ochrony lub wsparcia dziennikarzy na całym świecie.

Podstawowa działalność:

 • Prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji itp. przez polskich i zagranicznych trenerów i ekspertów.
 • Organizacja konferencji prasowych i spotkań off the record m.in. z polskimi uczestnikami życia publicznego oraz gośćmi zagranicznymi.
 • Organizacja wyjazdów studyjnych.
 • Pomoc dziennikarzom w uzyskaniu stypendiów zagranicznych.
 • Organizowanie doradztwa prawnego i pomocy prawnej dla dziennikarzy.
 • Utrzymywanie partnerskich kontaktów z organizacjami dziennikarskimi w kraju i za granicą.
 • Występowanie w obronie interesów zawodowych dziennikarzy lub wolności słowa.
 • Podnoszenie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy związanego z mediami.
 • Prowadzenie czytelni fachowych wydawnictw, prasy codziennej i periodyków.
 • Organizacja konkursów dla dziennikarzy, wystaw fotografii prasowej, prezentacji, spotkań, debat i imprez.
 • Wydawanie biuletynu elektronicznego o bieżącej działalności klubu i partnerów.