Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Press Club Polska » Wykaz dzienników i czasopism
Wykaz zawiera dane z rejestrów sądów okręgowych (60383 wpisów) i Biblioteki Narodowej (47753 wpisów). Sądy okręgowe prowadzą rejestry dzienników i czasopism na podstawie zgłoszeń i aktualizacji składanych przez wydawców, a wymaganych przez Prawo prasowe. Biblioteka Narodowa natomiast prowadzi krajowy rejestr ISSN.
W wynikach wyszukiwania w pierwszej kolumnie pojawia się znak rejestru – sądowy lub ISSN. Po wejściu w dany wpis na dole jest widoczna data dostępu do danych.
Obecnie wykaz prowadzony przez Press Club Polska uwzględnia wszystkie dane ISSN oraz dane z 43 sądów okręgowych. Rejestr będzie uzupełniany o dane z pozostałych 2 sądów okręgowych w miarę ich wpływu.

Działanie Wykazu Dzienników i Czasopism wspiera finansowo Izba Wydawców Prasy.

Wnioski o wydanie wypisu z Rejestru Dzienników i Czasopism, rejestrację tytułu prasowego oraz aktualizację danych w Rejestrze należy kierować do właściwego Sądu Okręgowego. Wprowadzenia czy aktualizacji danych w bazie ISSN można dokonać w Bibliotece Narodowej. Press Club Polska nie prowadzi rejestracji tytułów prasowych, nie wydaje zaświadczeń o wpisie do rejestru oraz nie prowadzi poradnictwa dla wydawców w tym zakresie.

Wyszukiwanie

Przykładowe wpisy

tytuł red. nacz. wydawca i adres częstotliwość data wpisu uwagi