Czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Akt ustanowienia nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby

W 14. rocznicę śmierci Dariusza Fikusa, dziennikarza, w Warszawie spotkali się przedstawiciele Rodziny Fikus oraz Fundacji Press Club.

Zgodnie z wolą spadkobierców Dariusza, tym uroczystym aktem erekcyjnym, my niżej podpisani powołujemy do istnienia nową „Nagrodę im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby” jako wspólne przedsięwzięcie Rodziny i Press Clubu.

Naszą intencją jest zachowanie w pamięci społeczeństwa i środowiska dziennikarskiego spuścizny Patrona nagrody, który sam będąc znakomitym dziennikarzem, wiele lat poświęcił konsolidacji tej grupy zawodowej, zajmował się pomocą dla dziennikarzy represjonowanych, organizował podziemie dziennikarskie w latach stanu wojennego a po jego zakończeniu – walczył o wolność słowa i przeciw cenzurze. Był jednym ze współtwórców Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz kilku ważnych tytułów prasowych.

Wartości, które Dariusz Fikus pozostawił po sobie w naszej pamięci, dzisiaj są dla nas podstawą oceny kandydatów do Nagrody, a są to zasady dobrego, rzetelnego dziennikarstwa, wolność słowa, wolność prasy, sprzeciw wobec wszelkich form cenzury, nacisków politycznych lub ograniczania dostępu społeczeństwa do informacji.

Powierzenie Dariuszowi Fikusowi budowy nowoczesnego dziennika „Rzeczpospolita” – dało ważny impuls do odbudowy a następnie rozwoju wolnej prasy w wolnej Rzeczypospolitej. Ta misja nie jest zakończona – ona musi trwać – a coroczna nagroda niech będzie naszym wkładem w to dzieło.

Marcin Lewicki – Prezes Press Club Polska i Łukasz Fikus – Syn Dariusza Fikusa