Sobota, 18 maja 2024 r.

Do 15 lutego można zgłaszać nominacje do Nagrody im. Dariusza Fikusa 2021

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby będzie przyznana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w roku 2020. Wybór finalistów (a wśród nich laureata) nastąpi w marcu, a uroczystość ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagrody zostanie zorganizowana po unormowaniu się sytuacji epidemicznej.

Kwota nagrody wynosi 10 000 zł.

Nominować do nagrody mogą wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe, telewizyjne, internetowe) oraz samodzielnie autorzy zgłaszanych publikacji, drogą elektroniczną przy pomocy formularza dostępnego na stronie www.nagrodafikusa.pl – tam też można znaleźć wszelkie informacje o nagrodzie, w tym regulamin.

Każdy wnioskodawca (redakcja lub autor publikacji) może zgłosić nie więcej niż trzy publikacje lub cykle publikacji. Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem nagrody przed zgłoszeniem nominacji. 

Laureata wyłoni kapituła nagrody, w skład której wejdą redaktorzy naczelni (lub ich przedstawiciele) największych polskich dzienników, tygodników opinii, portali internetowych, oraz przedstawiciele rodziny Patrona i Press Clubu.

Press Club Polska jest organizacją twórczą ludzi mediów, mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodowe dziennikarzy oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji.  Press Club tworzą dziennikarze oraz osoby zawodowo związane z mediami. Działalność Press Clubu opiera się na trzech filarach: edukacji, informacji oraz integracji. Press Club Polska jest członkiem International Association of Press Clubs oraz European Press Club Federation.