Sobota, 18 maja 2024 r.
Dziennikarze z Izraela, Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii odebrali Nagrodę im. Macieja Płażyńskiego 2022

Dziennikarze z Izraela, Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii odebrali Nagrodę im. Macieja Płażyńskiego 2022

W Muzeum Emigracji w Gdyni wręczono statuetki i dyplomy dziennikarkom i dziennikarzom, którzy publikują na temat Polonii i Polaków zagranicą a także na temat Polski w mediach ma świecie. Uroczystość odbyła się w dziesięciolecie powołania nagrody.

Tata wierzył w to, że dziennikarstwo polonijne ma misję budowy mostów między Polską i Polakami a Polonią. I my nagrodą jego imienia taki most budujemy. Ten most ma dwa elementy: ofertę dla Polonii i Polaków zagranicą oraz pomoc w kontaktach z Polonią i polonijnymi dziennikarzami. To także budowa patriotyzmu w wielu wymiarach. Jednocześnie staramy się pokazać, jaki ogrom pracy wkładają w swoją codzienną działalność dziennikarze polonijni – powiedział Jakub Płażyński, przewodniczący jury nagrody, witając gości uroczystości.

W dzisiejszych realiach niezwykle istotne jest jednoczenie, budowanie wspólnoty, ale i podtrzymywanie tożsamości. Rola mediów polonijnych oraz dziennikarzy piszących o i dla Polonii jest w tym procesie niezwykle istotna: budujecie mosty, pozwalacie spojrzeć na inną codzienność, dajecie perspektywę. Bardzo wam za to dziękuję i proszę: nie przestawajcie! – zaapelowała Karolina Grabowicz-Matyjas, sekretarz jury i dyrektorka Muzeum Emigracji w Gdyni.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatem jest Waldemar Biniecki. Jury nagrodziło go za cykl dwujęzycznych publikacji w „Kuryerze Polskim”, dzięki którym polski punkt widzenia dociera do odbiorców nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie.

W pracy laureata podkreślić należy trzy ważne aspekty: utrzymanie tradycji „Kuryera Polskiego”, wykorzystanie do tego nowoczesnego medium, bo dzięki temu udaje się dotrzeć do nowych pokoleń Polonii, oraz treści, które są przekazywane rozsianym po świecie Polakom i ich potomkom – powiedział wręczając nagrodę Wojciech Zemła, Sekretarz Miasta Sopotu.

W USA część emigracji uważa, że Polska potrzebuje statecznej wizji rozwoju i ponadpartyjnej narracji w globalnych językach, która docierałaby do międzynarodowej opinii publicznej. Większość komentarzy do naszych publikacji piszą nie Polacy, lecz Amerykanie. Dziękuję wszystkim autorom „Kuryera Polskiego”: profesorom, adwokatom, dziennikarzom, dzięki którym teksty „Kuryera” mają bardzo wysoką jakość. Dziękuję także współpracownikom, żonie i synowi za codzienne wsparcie i wielka wiarę w to, że polska narracja jest w stanie przebić się do amerykańskiego Internetu – powiedział po odebraniu nagrody Waldemar Biniecki.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne nagrodę odebrał Kamil Turecki za cykl publikacji w portalu Onet.pl o dalszych losach Polek i Polaków zamieszkałych w USA, którzy byli świadkami lub uczestnikami tragicznych wydarzeń z 11.09.2001.

Mam wielki przywilej wręczyć wyjątkową nagrodę imienia wyjątkowego patrona. Poznałem go w czasach, gdy nie był marszałkiem ani prezesem, tylko kiedy w latach osiemdziesiątych wspinaliśmy się na wysokościach. Był wspaniałym szefem, ale i troskliwym przyjacielem, skupiającym wokół siebie wolnych ludzi – wspominał Macieja Płażyńskiego Andrzej Kowalczys, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. organizacji pozarządowych.

Ta nagroda ma dla mnie szczególne znaczenie jako absolwenta Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Sprawy polonijne są i będą dla mnie bardzo ważne. Bardzo dziękuję bohaterom moich publikacji, szczególnie Janowi Szymańskiemu za zaufanie. Jego historia jest niemal wzorcowym przykładem losów polskiego emigranta w USA. Publikacja tej i innych historii to jednocześnie oddanie hołdu wszystkim, którzy przeżyli, ale także tym, którzy tego szczęścia nie mieli – podkreślił Kamil Turecki.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii laureatką została Kasia Madera z BBC World News. Jury doceniło regularne wprowadzanie na antenę jednej z najważniejszych światowych telewizji tematów związanych z Polską. Kasia Madera jest pierwszą laureatką nagrodzoną ponownie. Pierwszy raz stało się to w 2015 roku.  

Od śmierci Macieja Płażyńskiego upływają kolejne lata. Był osobą o niezwykłym autorytecie, ale jednocześnie bardzo skromną. Mówił mało, ale kiedy zabierał głos, to jego zdania były mocne, prawdziwe i pełne wartości. To dla nas zaszczyt, że jest patronem tej nagrody – wspominał Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni i dodał: poza Polską mieszka 20 milionów Polaków. To olbrzymie zobowiązanie, ale równie wielki potencjał. Mamy świadomość, jak wiele dla nas w kraju wynika z tego, że będziemy budować między nami pomosty. Kluczowe tu jest dobre, rzetelne dziennikarstwo. A naszej laureatce zawdzięczamy obecność polskiego punktu widzenia na brytyjskiej ziemi.

Trudno jest wejść na szczyt, ale jeszcze trudniej jest się na nim utrzymać. Kasia Madera daje przykład, jak to uczynić – mówił o laureatce Jakub Płażyński, przewodniczący jury.

Maciej Płażyński był człowiekiem, który pamiętał o takich osobach ja, córka polskich emigrantów. Jest nas na świecie 20 milionów. Próbujemy być słyszalni, próbujemy tłumaczyć skomplikowane polskie sprawy. Dziękuję mojej redakcji, że daje mi takie możliwości. Ostatnio realizowałam materiały z polsko-ukraińskiej granicy. Pomocy, której Polacy udzielili uchodźcom z Ukrainy, nie zapomnę do końca życia – powiedziała po odebraniu nagrody Kasia Madera.

W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano kwartalnik „Kalejdoskop” – za wysoki poziom merytoryczny i przywracanie obecności języka polskiego w Izraelu.

Dziękujemy za tę nagrodę. Początkowo nasze przedsięwzięcie było przewidziane zaledwie na kilka numerów, bo jak sami siebie pytaliśmy, kto by chciał czytać to o czym piszemy. A dziś pracujemy nad kolejnym wydaniem, ponieważ okazało się że mamy dla kogo pisać, a historii do opowiedzenia jest wciąż bardzo dużo – relacjonowała Karolina Przewrocka-Aderet, odbierając statuetkę w imieniu redakcji.

Nagrody w kategoriach dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy Press Club Polska, Jakuba Płażyńskiego, Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący jury), Jarosław Gugała (Polsat), Jerzy Haszczyński (Rzeczpospolita), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio), Krzysztof Rak (dziennikarz, publicysta) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektorka Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury). Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego od 10 lat honorowana jest praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.