Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Jury wyłoniło finalistów Nagrody im. Dariusza Fikusa 2020. Są to publikacje Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Wyborczej i Onet.pl

Jury wyłoniło finalistów Nagrody im. Dariusza Fikusa 2020. Są to publikacje Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Wyborczej i Onet.pl

Kapituła Nagrody im. Dariusza Fikusa 2020 za dziennikarstwo najwyższej próby wyłoniła laureatkę, laureatki lub laureata tegorocznej edycji. Zwycięskie nazwisko lub nazwiska zostaną ogłoszone podczas gali wręczenia nagrody.

W głosowaniu kapituły wyłoniono trzy publikacje – finalistów. Spośród ponad stu publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali (kolejność alfabetyczna):

Wśród wyżej wymienionych finalistów jest laureatka, laureat lub laureatki tegorocznej Nagrody im. Dariusza Fikusa. Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!

Ogłoszenie nazwiska (lub nazwisk) i wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali w Warszawie (termin zostanie ustalony po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej). Do tego momentu zwycięskie nazwisko lub nazwiska zna wyłącznie adwokat Jacek Stefański, który jest depozytariuszem werdyktu kapituły.

Nagroda jest przyznawana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w poprzednim roku. Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 000 zł. Partnerem Nagrody jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.  

Tegoroczne obrady kapituły odbyły się zdalnie, z zachowaniem wszystkich regulaminowych wymogów.

Skład kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa 2020:

  • Leszek Będkowski („Polityka”)
  • Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”)
  • Marcin Dzierżanowski („Wprost”)
  • Łukasz Fikus (syn Dariusza Fikusa)
  • Krzysztof Jedlak („Dziennik Gazeta Prawna”)
  • Marcin Lewicki (Press Club Polska)
  • Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
  • Paweł Siennicki („Polska The Times”)
  • Bartosz Węglarczyk (Onet.pl)
  • Rafał Zakrzewski („Gazeta Wyborcza”)