Sobota, 18 maja 2024 r.

Komunikat o przyjmowaniu nominacji 2016

1. Zgłoszenia do Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego (dalej jako „Nagroda) można składać wyłącznie przy pomocy formularza dostępnego na stronie pressclub.pl
2. Do Nagrody można zgłaszać materiały opublikowane od 1.01.2015 do 31.12.2015
3. Zgłoszenia będą przyjmowane od 19.09.2016 do 3.10.2016
4. Nagrodę stanowi kwota 10 000 zł.
5. Kontakt do organizatorów nagrody: sekretariat@pressclub.pl