Sobota, 18 maja 2024 r.
Przyjmowanie nominacji do nagród Press Club Polska 2023
Nagrody Press Club Polska 2022

Przyjmowanie nominacji do nagród Press Club Polska 2023

Rozpoczęło się przyjmowanie nominacji do nagród Press Club Polska. Będą one przyjmowane do 28 lutego 2023 roku.

Nagroda im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze

Nagroda zostanie przyznana po raz pierwszy. Jej laureatami mogą zostać dziennikarze tworzący w języku polskim, za publikacje będące efektem dziennikarskiego śledztwa, publikujący w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej) i w Internecie w 2022 roku.

Kwota nagrody wynosi 10 000 zł.

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać wyłącznie poprzez formularz: https://nagrodazietary.pl/zgloszenie/

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby

Nagroda im. Dariusza Fikusa będzie przyznana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w roku 2022.

Kwota nagrody wynosi 10 000 zł. Partnerem Nagrody jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol.

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać wyłącznie poprzez formularz: https://nagrodafikusa.pl/zgloszenie/

Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska

Nagroda będzie przyznana za materiały publikowane w języku polskim, w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej) i w Internecie w 2022 roku, dotyczące finansów osobistych, m.in. planowania finansowego, zarządzania finansami osobistymi, ubezpieczeń, consumer finance, zabezpieczeń emerytalnych, inwestowania, bankowości detalicznej, instrumentów płatniczych.

Kwota nagrody wynosi 10 000 zł. Partnerami nagrody są Provident Polska i UNIQA.

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać wyłącznie poprzez formularz: https://dziennikarstwoekonomiczne.pl/zgloszenie/

Do każdej z wymienionych powyżej nagród nominować mogą:

– wszystkie redakcje,

– samodzielnie autorzy zgłaszanych publikacji,

– członkowie Press Club Polska o statusie dziennikarskim.

Każdy zgłaszający może zgłosić nie więcej niż trzy publikacje i nie więcej niż jeden cykl publikacji do każdej z nagród. Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem nagrody PRZED zgłoszeniem nominacji. 

Wybór finalistów (a wśród nich laureatów) wszystkich nagród nastąpi w marcu, a uroczystość ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród odbędzie się 26 kwietnia.

W razie pytań dotyczących zgłaszania nominacji uprzejmie prosimy o kontakt na adres email: nagrody@pressclub.pl