Niedziela, 14 lipca 2024 r.
Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa 2022

Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa 2022

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa 2022. Termin zgłaszania nominacji upływa 4 marca 2022. 

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby będzie przyznana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w roku 2021. Wybór finalistów (a wśród nich laureata) nastąpi w marcu, a uroczystość ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagrody zostanie zorganizowana po unormowaniu się sytuacji epidemicznej.

Kwota nagrody wynosi 10 000 zł.

Nominować do nagrody mogą wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe, telewizyjne, internetowe) oraz samodzielnie autorzy zgłaszanych publikacji, drogą elektroniczną przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej www.nagrodafikusa.pl – tam też można znaleźć wszelkie informacje o nagrodzie, w tym regulamin.

Każdy wnioskodawca (redakcja lub autor publikacji) może zgłosić nie więcej niż trzy publikacje i nie więcej niż jeden cykl publikacji. Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem nagrody przed zgłoszeniem nominacji. 

Laureata wyłoni kapituła nagrody, w skład której wejdą redaktorzy naczelni (lub ich przedstawiciele) największych polskich dzienników, tygodników opinii, portali internetowych, oraz przedstawiciele rodziny Patrona i Press Clubu.