Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa. Termin zgłaszania nominacji upływa 5 marca 2018

Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa. Termin zgłaszania nominacji upływa 5 marca 2018

Dodatkowa możliwość zgłaszania tekstów opublikowanych wyłącznie w internecie i rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą zgłosić nominacje o autorów publikacji – to dwie ważne zmiany w tegorocznej edycji Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby. Termin zgłaszania nominacji upływa 5 marca 2018.

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby będzie przyznana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w internecie w roku 2017. Nagroda wynosi 10 tysięcy złotych. Wybór finalistów nastąpi 20 marca, a ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagrody odbędzie się w maju 2018.

Nominacje mogą zgłaszać wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe, telewizyjne, internetowe) oraz – to właśnie jedna z nowości – samodzielnie autorzy publikacji.

Samo zgłoszenie jest bardzo proste – drogą elektroniczną przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej nagrodafikusa.pl – tam też można znaleźć wszelkie informacje o nagrodzie, w tym regulamin. Jeden podmiot (redakcja lub autor/autorzy publikacji) mogą zgłosić do trzech publikacji lub cykli publikacji.

Laureata wyłoni kapituła nagrody, w skład której weszli redaktorzy naczelni (lub ich przedstawiciele) największych polskich dzienników i tygodników opinii, redaktorzy naczelni portali internetowych, oraz przedstawiciele Rodziny i Press Clubu.

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs i European Federation of Press Clubs.