Niedziela, 14 lipca 2024 r.

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Dariusza Fikusa 2019. Termin zgłaszania nominacji upływa 18 lutego.

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby będzie przyznana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w internecie w roku 2018. Nagroda wynosi 10 tysięcy złotych. Wybór finalistów nastąpi na przełomie lutego i marca, a ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagrody odbędzie się 15 maja 2019.

Nominować do nagrody mogą wszystkie redakcje (nie tylko mediów drukowanych, także radiowe, telewizyjne, internetowe) oraz samodzielnie autorzy publikacji, drogą elektroniczną przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej www.nagrodafikusa.pl – tam też można znaleźć wszelkie informacje o nagrodzie, w tym regulamin. Każdy wnioskodawca (redakcja lub autor publikacji) może zgłosić nie więcej niż trzy publikacje lub cykle publikacji.

Laureata wyłoni kapituła nagrody, w skład której wejdą redaktorzy naczelni (lub ich przedstawiciele) największych polskich dzienników, tygodników opinii, portali internetowych, oraz przedstawiciele rodziny Patrona i Press Clubu.

Organizatorem nagrody jest Press Club Polska – organizacja twórcza ludzi mediów, mająca na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs.