Czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza 2023

Rozpoczęło się przyjmowanie nominacji do dwunastej edycji Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza – wybitnego człowieka morza, budowniczego i wieloletniego komendanta „Daru Młodzieży”, wychowawcy pokoleń polskich marynarzy. Termin zgłaszania kandydatur upływa 17 lutego 2023.

Nagroda im. Kapitana Leszka Wiktorowicza została ustanowiona w celu uhonorowania wyjątkowych dokonań żeglarskich, osiągnięć w dziedzinie wychowania morskiego młodzieży lub kształtowania świadomości morskiej. Nagroda jest przyznawana za osiągnięcie w roku poprzednim.

Nagrodę im. Kapitana Leszka Wiktorowicza ustanowili spadkobiercy Patrona, Miasto Gdynia, Bractwo Kaphornowców i Press Club Polska.

Laureatem może być osoba fizyczna, grupa osób fizycznych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Nagrodę przyznaje kapituła, w skład której wchodzą:

  • Mariusz Wiktorowicz, syn Kapitana (przewodniczący Kapituły)
  • Marek Brągoszewski, Bractwo Kaphornowców                       
  • Marek Padjas, Bractwo Kaphornowców
  • Joanna Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
  • Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni
  • Waldemar Heflich, Press Club Polska, nowezagle.pl

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej nagrodawiktorowicza.pl  

Nagrodę stanowią medal oraz kwota pieniężna w wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Kandydatury można zgłaszać do piątku 17 lutego 2023 r. Wyłonienie i ogłoszenie laureata nastąpi do 15 marca 2023 r., a uroczystość wręczenia nagrody zostanie zorganizowana w terminie uzgodnionym z laureatem.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza zostali: kpt. Janusz Zbierajewski, kpt. Tomasz Ostrowski, kpt. Andrzej Drapella, kpt. Wojciech Maleika, kpt. Piotr Kuźniar, kpt. Maciej Sodkiewicz, Piotr Kulczycki, kpt. Mariusz Koper, kpt. Bartłomiej Skwara, kpt. Adam Wiśniewski oraz kpt. Ziemowit Barański.

Nagrodę Specjalną im. Kapitana Leszka Wiktorowicza otrzymali: red. Bohdan Sienkiewicz, inż. Zygmunt Choreń, kpt. Aleksander Kaszowski, kpt. Cezary Bartosiewicz, kpt. Ireneusz Lewandowski, kpt. Rafał Szymański, Uniwersytet Morski w Gdyni oraz kpt. Waldemar Mieczkowski.