Czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Życiorys Dariusza Fikusa

Dariusz Fikus (ur. 11 grudnia 1932, zm. 2 marca 1996)
Karierę zawodową rozpoczął w „Sztandarze Młodych” i „Expressie Wieczornym”. Następnie przez 25 lat współtworzył tygodnik „Polityka” – jako publicysta gospodarczy, kierownik działu ekonomicznego i wieloletni sekretarz redakcji. W 1980 objął funkcję sekretarza generalnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którą sprawował także po zdelegalizowaniu SDP po wprowadzeniu stanu wojennego. Publikował w wydawnictwach podziemnych. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, po stronie „Solidarności”.

W 1989 został redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej”, a w 1991 prezesem spółki „Presspublica”, wydawcy gazety. Obie te funkcje pełnił aż do śmierci w marcu 1996. Był także założycielem i pierwszym prezesem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i wiceprezesem Klubu Europejskiego.