Niedziela, 14 lipca 2024 r.
10 lat działalności Press Club Polska

10 lat działalności Press Club Polska

Dziesięć lat temu, 10.11.2009 Press Club Polska zainaugurował działalność. Mottem naszych dziesiątych urodzin uczyniliśmy art. 14 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.” Podkreśliliśmy w ten sposób doniosłość zasady wolności mediów, przypominając jednocześnie, że Państwo ma obowiązek dbania o prawo obywateli do swobodnego dostępu do informacji.

Pomysł powołania organizacji zrzeszającej dziennikarzy i ludzi mediów powstał na „Darze Młodzieży” podczas jednego z Rejsów Dziennikarzy. Doszliśmy wówczas do wniosku, że powinna istnieć formuła klubowa, uzupełniająca działalność stowarzyszeń i związków zawodowych, która w jednym miejscu skupi możliwie najwięcej instrumentów, przydatnych w codziennej pracy dziennikarskiej.

Press Club Polska jest miejscem przeznaczonym dla wszystkich faktycznie wykonujących zawód dziennikarza oraz osób zawodowo związanych z mediami. Początkowo działalność Press Clubu oparta została na trzech filarach: edukacji, informacji oraz integracji. Edukacja to przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, wykłady i warsztaty, prowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów oraz organizacja konkursów i nagród dla dziennikarzy. Informacja to stworzenie platformy  komunikacji między członkami Press Clubu a uczestnikami debaty publicznej, gośćmi zagranicznymi oraz decydentami. Integracja zaś to po prostu stworzenie miejsca spotkań dla klubowiczów, będącego jednocześnie przestrzenią do pracy np. dla wolnych strzelców.

Szybko okazało się, że musimy dodać i czwarty filar: interwencję, zarówno w wypadkach indywidualnych (ataki na dziennikarzy lub redakcje) jak i generalnych (próby formalnego lub instytucjonalnego ograniczenia swobody wykonywania zawodu). Press Club Polska był koordynatorem protestu redakcji wobec prób drastycznego ograniczenia swobody pracy dziennikarzy w Sejmie przez marszałka Marka Kuchcińskiego. Ponadto opracowaliśmy i dwukrotnie składaliśmy projekt nowelizacji Kodeksu karnego, której celem byłoby objęcie taką samą ochroną prawną, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym, dziennikarzy w trakcie lub w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych (prezydenci Bronisław Komorowski i Andrzej Duda odmówili skorzystania w tej sprawie z inicjatywy ustawodawczej). Sprzeciwialiśmy się najściu służb specjalnych na redakcję tygodnika „Wprost” w związku z publikacjami nagrań polityków. Na co dzień podejmujemy interwencje w sprawach dotyczących konkretnych dziennikarzy i pracowników mediów.

Dzięki obecności w Press Clubie licznej grupy fotoreporterów zorganizowaliśmy wiele wystaw fotografii. Ponadto wydana przez Press Club książka „Echo” Magdaleny i Maksymiliana Rigamontich została uznana za najlepszą na świecie książkę fotograficzną w konkursie Pictures of the Year International 2019.

Ważnym obszarem naszej działalności jest współpraca międzynarodowa. Press Club Polska jest członkiem International Association of Press Clubs (Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Clubów), zrzeszającego kilkadziesiąt podobnych organizacji z całego świata oraz Europejskiej Federacji Press Clubów. Od 2016 Polski Press Club sprawuje funkcję stałego sekretariatu IAPC, a przedstawiciel PCP jest Sekretarzem Generalnym tej międzynarodowej organizacji. W Warszawie odbywają się zjazdy stowarzyszenia oraz federacji europejskiej, wizyty zagranicznych dziennikarzy, zaś przedstawiciele Press Club Polska służą pomocą pozostałym organizacjom, w tym dopiero powstającym. Warszawa była np. tymczasową siedzibą białoruskiego Press Clubu. Prowadziliśmy także program edukacyjny dla dziennikarzy tunezyjskich (po wybuchu Arabskiej Wiosny i rozpoczęciu demokratyzacji w tym kraju).

Press Club Polska jest także pomysłodawcą i organizatorem nagród dziennikarskich. Należą do nich:

  • Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby,
  • Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii,
  • IAPC Freedom of Speech Award (Nagrody Wolności Słowa Międzynarodowej Federacji Press Clubów),
  • Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska,
  • Nagroda Specjalna Press Club Polska.

Działalność Press Clubu nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego lub rzeczowego podmiotów komercyjnych. Od lat są z nami: IKEA, Grupa Żywiec, British American Tobacco, GSK.

O członkostwo w Press Clubie mogą się ubiegać dziennikarze, pracownicy mediów oraz osoby zawodowo z nimi związane (np. rzecznicy prasowi instytucji publicznych lub niekomercyjnych podmiotów pozarządowych). Absolwenci dziennikarstwa z danego roku mogą otrzymać kartę klubową ważną przez 12 miesięcy bez konieczności dokumentowania wykonywania zawodu.