Sobota, 18 maja 2024 r.
6 News Impact Summit w Warszawie pod patronatem Press Clubu

6 News Impact Summit w Warszawie pod patronatem Press Clubu

3 września 2015 r. w Warszawie, odbędzie się szósta edycja konferencji News Impact Summit (NIS Warsaw). Jej głównym tematem jest znaczenie innowacji cyfrowych i jakościowego dziennikarstwa. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zastanowić się i przedyskutować problemy związane z procesem cyfryzacji dzisiejszego dziennikarstwa przy produkcji treści i gromadzeniu informacji oraz poznać najlepsze praktyki łączenia tradycyjnego, jakościowego dziennikarstwa z postępem cyfrowym.

Ta jednodniowa, otwarta konferencja organizowana jest przez Europejskie Centrum Dziennikarstwa (EJC – European Journalism Centre) oraz Google News Lab. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. najlepsze cyfrowe strategie produkcji treści, opowiadanie historii za pomocą danych oraz światowe przykłady dziennikarstwa śledczego. Wydarzenie adresowane jest do redaktorów, dziennikarzy śledczych, ekspertów mediowych, entuzjastów mediów społecznościowych oraz producentów treści, pracujących zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych wydawców. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną szansę wzięcia udziału w debacie eksperckiej i licznych warsztatach szkoleniowych, takich jak: podstawy dziennikarstwa danych, zaawansowane metody śledcze, darmowe użyteczne narzędzia dla dziennikarzy cyfrowych (m.in. Google Search i Google Trends, etyka cyfrowa w wykorzystywaniu treści pochodzących z mediów społecznościowych w produktach dziennikarskich.

Aby wziąć udział w tym bezpłatnym wydarzeniu, skierowanym do wszystkich dziennikarzy, redaktorów, osób zarządzających redakcjami, trenerów i studentów dziennikarstwa oraz samych wydawców, należy zarejestrować się za pomocą tego formularza. Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Wśród poruszanych na konferencji tematów znajdą się:

  • Jakie są najlepsze strategie redakcyjne związane z pracą przy wydaniach internetowych? Jak należy decydować, która historia i gdzie powinna być opublikowana?
  • Jak należy wykorzystywać możliwości nowych narzędzi, takich jak Periscope i Snapchat, w dziennikarskiej sprawozdawczości?
  • Jakie metody pracy są najlepsze w śledztwie dziennikarskim?
  • Jak mierzyć efektywność i wpływ artykułów na odbiorców?
  • Dlaczego etyka jest istotna i jak należy się do niej stosować, w szczególności w internecie?
  • Jak radzić sobie z atrybucją, zwłaszcza w przypadkach korzystania z treści pochodzących z mediów społecznościowych?
  • Jakie są najlepsze praktyki dziennikarstwa danych i śledztw opartych na danych?