Sobota, 18 maja 2024 r.
Apel do Marszałków Sejmu RP i Senatu RP o dotrzymanie ustaleń  w sprawie swobody pracy  dziennikarzy w parlamencie

Apel do Marszałków Sejmu RP i Senatu RP o dotrzymanie ustaleń w sprawie swobody pracy dziennikarzy w parlamencie

Szanowny Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Panowie Marszałkowie,
niemal równo rok temu przedstawiciele kilkudziesięciu redakcji oraz organizacji dziennikarskich uzgodnili z Panami Marszałkami, że zasady obecności i pracy dziennikarzy
w Sejmie i Senacie pozostaną niezmienione.
Tymczasem przestrzeń, w której mogą pracować dziennikarze w Sejmie, jest stopniowo ograniczana. Dzieje się to metodą małych kroków. Najpierw Straż Marszałkowska zablokowała dostęp do drzwi prowadzących do kuluarów, ograniczając możliwość kontaktu z posłami.
Od kilku tygodni w czasie posiedzeń Sejmu blokowana jest także część holu przy wejściu głównym, w pobliżu szatni. Efektem tego działania jest uniemożliwienie dziennikarzom nagrywania parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, w tym ministrów, w kluczowych momentach: przed i po głosowaniu, bowiem wchodzą oni do sali plenarnej właśnie tą drogą.
Na stronie internetowej Sejmu pojawił się komunikat, że to jedynie apel o zapewnienie dostępu do szatni, w praktyce Straż Marszałkowska ma rozkaz, by nikogo do tej części budynku nie wpuszczać. Tymczasem dla dziennikarzy, od których wymaga się dochowania rzetelności
i szczególnej staranności, możliwość uzyskiwania informacji, także w bezpośredniej rozmowie z parlamentarzystami, jest kluczowa. Jej ograniczenie może mieć niekorzystny wpływ na jakość materiałów prasowych, co jest wbrew interesowi opinii publicznej, dla której w istocie dziennikarze pracują.
Wprowadzane zmiany odbieramy jako próbę stopniowego wycofywania się z zawartych rok temu porozumień. Stanowczo apelujemy o ich dotrzymanie.

W imieniu Rady Press Club Polska
Marcin Lewicki

Warszawa, 7 grudnia 2017