Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Apel o terminowe wypłacanie honorariów współpracownikom redakcji

Apel o terminowe wypłacanie honorariów współpracownikom redakcji

Wielu dziennikarzy i pracowników mediów to osoby współpracujące z redakcjami na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Przytłaczająca większość tych osób odczuje, a nawet już odczuwa brak zleceń, a co za tym idzie – brak pieniędzy. Oni także mają rodziny, kredyty i inne zobowiązania, o bieżących wydatkach nie wspominając. Wielu pieniądze skończą się w najbliższych dniach. Jednocześnie tajemnicą poliszynela jest dotychczasowe „swobodne” podejście części zobowiązanych do terminowego regulowania należności wobec takich osób.

Apelujemy do redakcji, wydawnictw, agencji prasowych i fotograficznych oraz wszystkich innych podmiotów, współpracujących z dziennikarzami i pracownikami mediów o terminowe wypłacanie należnych wynagrodzeń, także za materiały już przekazane, a jeszcze nieopublikowane – ta praca została przecież już wykonana.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o podejmowanie zdecydowanej reakcji na nieterminowe płatności – nikt za Was tej sprawy nie załatwi. Możecie działać pojedynczo, ale możecie także podejmować działania np. w ramach grupy współpracowników jednego podmiotu.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy dotrzymują terminów płatności, nie tylko w tym trudnym czasie.

Marcin Lewicki
Prezes Press Club Polska

Wojciech Tumidalski
Przewodniczący Rady Press Club Polska