Niedziela, 14 lipca 2024 r.
Apel polskich mediów do firm Big Tech w sprawie koniecznych działań związanych z atakiem na Ukrainę
grafika: vectorjuice

Apel polskich mediów do firm Big Tech w sprawie koniecznych działań związanych z atakiem na Ukrainę

W czwartek 24 lutego 2022 r. w Europie wybuchła wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Demokratyczny kraj i jego obywatele zostali w bestialski sposób zaatakowani z lądu, powietrza i morza.

Jednak atak na Ukrainę trwa też w cyberprzestrzeni. Od wielu tygodni Rosjanie atakowali ukraińską infrastrukturę w sieci, strony urzędów i instytucji oraz firm. Oprócz tego rzucili ogromne siły do prowadzenia operacji dezinformacyjnej.

Nie tylko w Ukrainie. I nie tylko obecnie.

Od lat trwają kierowane przez Kreml działania dezinformacyjne, uderzające w społeczeństwo, naukę, bezpieczeństwo wewnętrzne, a nawet w wolne wybory.

Niestety z ubolewaniem obserwujemy, że mimowolnym sojusznikiem Rosjan w tej wojnie stały się wielkie koncerny, które dają rosyjskiej machinie propagandowej platformę do działań w ramach – coraz ważniejszych komunikacyjnie i informacyjnie – mediów społecznościowych.

Wciąż zarówno oficjalne, kontrolowane przez państwo rosyjskie media, jak i powiązane z nimi tytuły służące do uprawomocnienia narracji działają swobodnie na łamach największych platform cyfrowych: Facebooka, Instagrama, Twittera, YouTube’a czy TikToka.

Aby to zmienić i odwrócić losy prowadzonej już od lat przez Rosję wojny informacyjnej, dziś wyraźnie widać: NIEZBĘDNE SĄ ZDECYDOWANE DZIAŁANIA CYFROWYCH PLATFORM.

Co ważne, firm w ogromnej części wywodzących się ze Stanów Zjednoczonych – kraju zbudowanego na wartościach demokratycznych, który zdaje sobie sprawę z tego, że prawda i ochrona wolnych mediów są niezbędnym elementem wspomnianej demokracji i zachowania pokoju na świecie. Choć nie tylko, bo wyraźnie widać, jak do takich celów wykorzystywany jest także TikTok mający chińskiego właściciela. Dlatego jako dziennikarze żądamy od firm Meta, Google, Twitter oraz ByteDance, by niezwłocznie włączyły się do aktywnej walki z rosyjską kampanią dezinformacji.

Na bazie własnych doświadczeń oraz głosów ekspertów związanych zarówno z mediami, jak i organizacjami pozarządowymi apelujemy o podjęcie następujących kroków:

 • Zablokowanie na platformach społecznościowych profili i kont wszystkich redakcji państwowych rosyjskich mediów, które zostały jednoznacznie sprofilowane przez służby jako propagandowe.
 • Jak najszybsze rozszerzenie możliwości zgłaszania postów i użytkowników do administratorów serwisów społecznościowych o argumenty związane z szerzeniem dezinformacji, fake newsów i propagandy.
 • Zatrudnienie adekwatnej liczby administratorów odpowiedzialnych za kontrolę treści, którzy biegle posługują się lokalnymi językami, by byli w stanie na bieżąco reagować i oceniać sporne treści.
 • Zwiększenie nakładów finansowych oraz podjęcie realnych, a nie tylko pozorowanych działań w walce z dezinformacją, także poza rynkami anglosaskimi. W tym doskonalenie algorytmów.

Wierzymy, że tylko tak stanowcze działania firm kontrolujących media społecznościowe mogą zatrzymać globalną chorobę – wpływającą na media, jak i społeczeństwo – zwaną dezinformacją. Nie przyjmujemy do wiadomości pozornej bezsilności firm, które są przecież dziś globalnymi potęgami, zarówno finansowymi, jak i informacyjnymi. To ostatnia chwila, aby postawić tamę i przeciwstawić się rosyjskiej dezinformacji w sieci.

podpisali:

Instytut Zamenhofa

Canal Plus

CyberDefence24

Dziennik Gazeta Prawna

Fundacja Grand Press

Gazeta Wyborcza

Gazeta.pl

Magazyn „Press”

Newonce

Newsweek

Onet

Outriders

Press Club Polska


Spider’s Web

Tok FM

Tygodnik Sieci

Tygodnik Solidarność

Wirtualna Polska

OKO.press

Interia

Redakcja informacji Radia ZET

Zachęcamy kolejne redakcje oraz dziennikarzy do podpisywania się pod listem. Jeśli zgadzasz się z tym, co napisaliśmy i chcesz dołączyć do grona sygnatariuszy, wyślij zgłoszenie na apel@zamenhof.pl.


War broke out in Europe on Thursday, February 24, 2022. Russia invaded Ukraine.
A democratic country and its citizens were brutally attacked from land, air, and sea. 

The Russian aggression stretches into cyberspace, too. Russians have been attacking Ukrainian IT and web infrastructure, its institutions and state agencies, as well as Ukrainian companies for many weeks now. In addition, enormous Russian forces were used to wield a mass-scale disinformation operation.

This is not limited to Ukraine. And it’s not just today.

For years, Kremlin-led disinformation efforts have been underway. They targeted civil society, science, homeland security, and free and elections. 

Regretfully, we notice that large corporations have become involuntary allies of the Kremilin.
These corporations provide the Russian propaganda machine with an increasingly important platform – both from communication and information standpoints – for social media activity. 

The official, state-controlled Russian media as well as other, tightly related outlets – used to legitimize and echo the official narrative – are still free to operate on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and TikTok.

It is clear that in order to turn the tide in the information war Russia has been waging for years, DIGITAL PLATFORMS MUST ACT UNEQUIVOCALLY AND MUST ACT NOW.

Importantly, these digital platforms are run by companies hailing predominantly from the United States – a country founded on democratic values, which appreciates that truth and the freedom of the media are essential elements of a democratic and peaceful world.

We, the undersigned – journalists, freelancers, and others working in the largest Polish media outlets – demand that Meta, Google, and Twitter immediately and actively join the fight against the Russian disinformation campaign.

Harnessing our own experience as well as the opinions of experts working in media and non-governmental organizations, we call for the following steps to be taken:

 • Social media profiles and accounts of all Russian state media outlets clearly marked as propaganda must be blocked.
 • Reporting of posts and/ or users on social media must include reporting on the grounds of spreading disinformation and fake news.
 • More content moderators and administrators who are fluent in local languages must be employed.
 • Financial outlays and human resources must be increased, and genuine action in the fight against disinformation needs to be taken – also outside the English-speaking world.

We believe that only a firm stance by the social media companies can stop the global disinformation disease, which affects both the media and the society at large. We do not accept the apparent helplessness of companies – which, by all accounts, are global financial and information powerhouses.

We must stem the Russian online disinformation campaign now. This is the very last moment to rise to the challenge.


У четвер, 24 лютого 2022 року, в Європі вибухнула війна.  Росія напала на Україну. Демократична країна і її громадяни були по-звірячому атаковані з суші, повітря і моря. В Україні гинуть безневинні люди, росіяни не щадять беззахисних дітей і жінок. Сотні тисяч українців змушені були покинути свої домівки, щоб уникнути війни. 

Однак атака на Україну триває і в кіберпросторі. Протягом декількох тижнів росіяни атакували українську інфраструктуру в мережі, сайти офісів і установ та компаній. Крім того, вони кинули величезні сили для проведення дезінформаційної роботи. 

Не тільки в Україні. І не тільки в даний час. 

Протягом багатьох років в Кремлі ведуться дезінформаційні дії, що вражають суспільство, науку, внутрішню безпеку і навіть вільні вибори. Сьогодні ми спостерігаємо, як ця кампанія, що проводиться роками, також використовується у війні як елемент гібридних дій. 

На жаль, ми з жалем спостерігаємо, що мимовільним союзником росіян у цій війні стали великі корпорації, які дають російській пропагандистській машині платформу для дій в рамках – все більш важливих комунікативно та інформаційно – соціальних мереж.

Це як офіційні, контрольовані державою російські ЗМІ, так і пов’язані з ними заголовки для легітимізації подачі інформації досі вільно працюють на сторінках найбільших цифрових платформ – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube та TikTok. 

Польські та європейські телемережі вилучають зі своєї пропозиції російські канали, у тому числі RT (Russia Today), який транслює кремлівську картину війни, але користувачі Інтернету все ще піддаються пропаганді на YouTube, де RT вільно працюють.

Польські журналісти та експерти вказують на Twitter-акаунти, які сочат тези російської пропаганди, але Twitter не пропонує можливості повідомляти контенту і користувачам з явним позначенням, що мова йде про дезінформаційний контент. 

Meta заблокувала російським державним ЗМІ можливість монетизації контенту і показу реклами, але у RT на Facebook як і раніше 6,3 млн підписників, а в Instagram більше 800 тис., що дозволяє продовжувати активно впливати на світову громадську думку. 

Щоб змінити це і переломити долю проведеної Росією інформаційної війни протягом багатьох років, сьогодні ясно видно: 

НЕОБХІДНІ РІШУЧІ ДІЇ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ. 

Що важливо, компанії у своїй більшості, що зареєстровані в США, країні, побудованій на демократичних цінностях, яка розуміє, що правда і захист вільних засобів масової інформації є необхідним елементом згаданої демократії і збереження миру в усьому світі. 

Тому ми, журналісти: фрілансери і ті, хто працює в найбільших редакціях польських ЗМІ, вимагаємо від компаній Meta, Google і Twitter негайно активно включитися в боротьбу з російською кампанією дезінформації. 

Опираючись на власний досвід і думки експертів, пов’язаних як зі ЗМІ, так і з неурядовими організаціями, ми закликаємо вас зробити наступні кроки: 

 • Блокувати на соціальних платформах профілі і акаунти всіх державних редакцій російських ЗМІ, які були однозначно профільовані як пропагандистські. 
 • Якомога швидше розширити канали подачі повідомлень і користувачів адміністраторам соціальних мереж з аргументами, пов’язаними з поширенням дезінформації і фейкових новин. 
 • Наймати більшу кількість адміністраторів, які відповідають за контроль над контентом, вільно говорять на регіональних мовах. 
 • Збільшити фінансові, людські витрати і вчинити реальними, а не тільки удаваними діями в боротьбі з дезінформацією, в тому числі за межами англосаксонського ринку.

Ми віримо, що тільки такі рішучі дії компаній, що контролюють соціальні мережі, можуть зупинити глобальну хворобу, яка впливає на засоби масової інформації, а також на суспільство, так званою дезінформацією. Ми не визнаємо удаване безсилля компаній, які сьогодні є глобальними силами, як фінансовими, так і інформаційними. 

 Це остання можливість, щоб поставити межу і протистояти російській дезінформації в Інтернеті.