Wtorek, 28 maja 2024 r.

Chiny światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny Państwa Środka – Jean-Paul Guichard i Antoine Brunet

Wydawnictwo Studio Emka, Inter Risk oraz Press Club zapraszają na spotkanie w związku z polską premierą książki „Chiny światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny Państwa Środka”, w którym wezmą udział autorzy książki, wybitni francuscy ekonomiści: Jean-Paul Guichard i Antoine Brunet.

Kontrowersyjna książka obnaża totalitarne dążenia Chin do dominacji nad światem. Świat zachodni został postawiony w obliczu wojny, na której jedyną bronią jest broń gospodarcza. Zamiast dostrzec zagrożenie biernie mu się poddajemy, krok po kroku kierując się w stronę przepaści. To Chiny wywołały aktualny kryzys gospodarczy. Jaki będzie ich kolejny krok? Jakie zagrożenia dla światowej demokracji niosą Chiny? Jaki polityka i gospodarka Chin  mają wpływ na Polskę?

Spotkanie odbędzie się w dniu 14. października o godz. 11:00 w Press Clubie.

Jean-Paul Guichard i Antoine Brunet każą nam zweryfikować spojrzenie na współczesne Chiny. W swojej książce udowadniają, że Państwo Środka, to prawdziwe imperium, które swoją potęgę buduje na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej, kulturalnej, militarnej i ideologicznej. Mit biednego kraju rozwijającego się został obalony, a fakty potwierdzają, że Chiny są w stanie wojny gospodarczej i dążą do dominacji nad resztą świata. Na tej wojnie bronią jest broń gospodarcza, której Chiny zgromadziły odpowiednie zapasy. W ich posiadaniu znajduje się do 40 procent światowych rezerw walutowych, portfel obligacji krajów zachodnich o wartości 3 000 miliardów dolarów oraz produkt krajowy brutto stanowiący 20 procent światowego PKB.

Teraz pragną wykazać, że w praktyce kapitalizm totalitarny jest modelem zwycięskim w konfrontacji z kapitalizmem demokratycznym. Z doświadczenia sowieckiego Deng Xiaoping wyciągnął wniosek, że nie można sięgnąć po hegemonię nad światem poprzez samą tylko konfrontację dyplomatyczną i wojskową. Uświadomił sobie natomiast, iż w pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie hegemonii gospodarczej – piszą Guichard i Brunet w książce Chiny światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny Państwa Środka. Podporządkowana władzy gospodarka i ludność Chin, która stanowi 20 procent populacji na świecie, jest dużym zagrożeniem dla państw demokratycznych, które przez swój ustrój wolniej reagują. W obliczu gospodarczej destabilizacji całego świata Chiny zachowują stałe nadwyżki handlu oraz potężne rezerwy dolarów i euro. Pozwala im na to niedowartościowany kurs juana, który ustalany jest przez chiński rząd.

Zdaniem autorów, wielkie kryzysy dają najlepszą okazję do przemieszczania się potęgi w skali światowej, a zamiarem Chin jest rozpowszechnienie systemu totalitarnej organizacji, która już w nich panuje. Swoją tezę podpierają wnikliwą analizą historyczną oraz ogólnodostępnymi danymi finansowymi. Apelują do wyciągania wniosków z historii i szybkiej reakcji na sytuację, do której doprowadziła pobłażliwość państw zachodnich, traktujących zbyt długo Chiny jako biednego kuzyna. Jako klucz do rozwiązania sytuacji wskazują drastyczne rozwiązania, m.in. opuszczenie przez zachodnie demokracje WTO, Światowej Organizacji Handlu, do której w 2001 roku zostały wpuszczone także Chiny.

Jean-Paul Guichard jest profesorem ekonomii Uniwersytetu w Nicei, kierownikiem katedry Jeana Monneta Unii Europejskiej. Interesuje się głównie historią i analizą ekonomiczną oraz stosunkami międzynarodowymi. Antoine Brunet jest ekonomistą. W latach 2003 – 2006 był zdobywcą pierwszego miejsca w klasyfikacji ekonomistów rynków paryskich. W 2007 roku założył AB Marches, spółkę analiz koniunktury i rynków, której prezesem pozostaje do dziś.

Wreszcie książka o Chinach, która nie jest apologią. Antoine Brunet i Jean – Paul Guichard wyjaśniają, jak Państwo Środka prowadzi „politykę światowej hegemonii”, zgodnie z metodą, która okazała się historycznie skuteczna, merkantylizmem. W książce nie brakuje mocnych słów krytyki oceny sposobu, w jaki Chiny otworzyły dla swoich korzyści światowy rynek dzięki członkostwu w WTO oraz wsparciu zachodnich firm, utrzymując cały swój „protekcjonizm monetarny” oraz „totalitarną organizację społeczeństwa”.

Jean-Pierre Robin „Le Figaro”

Książka „Chiny światowym hegemonem? Imperializm ekonomiczny Państwa Środka” ukazuje się pod patronatem polskiego Press Clubu.