Niedziela, 14 lipca 2024 r.
Czekamy na wyjaśnienia po zablokowaniu dziennikarzy przez Policję

Czekamy na wyjaśnienia po zablokowaniu dziennikarzy przez Policję

Szanowny Pan
Nadinspektor Paweł Dzierżak
Komendant Stołeczny Policji

Szanowny Panie Komendancie,

w środę, 10 marca przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego przy al. Szucha w Warszawie odbył się protest aktywistów, relacjonowany przez dziennikarzy, w tym fotoreporterów i operatorów kamer. Kilka osób przypięło się do ogrodzenia terenu TK od strony ogólnodostępnego chodnika, trzymało w rękach plansze z hasłami i rozmawiało z dziennikarzami. Przez cały czas protestu jego uczestnicy zachowywali się spokojnie, nie stwarzając żadnego zagrożenia ani dla siebie, ani dla dziennikarzy, ani dla nadzwyczaj licznie zgromadzonych policjantów.

Rozmowy protestujących z dziennikarzami zostały przerwane przez obecnych na miejscu funkcjonariuszy policji, którzy używając siły fizycznej najpierw oddzielili, a następnie odepchnęli dziennikarzy, w tym fotoreporterów i operatorów kamer, od uczestników protestu. Później uniemożliwili relacjonowanie wydarzeń nawet z dalszej odległości, zasłaniając protestujących parawanem.

Dziennikarze relacjonujący wydarzenia są wysłannikami opinii publicznej. Działania utrudniające lub uniemożliwiające im pracę są wymierzone w prawo obywateli do informacji.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Komendanta z wnioskiem o udzielenie informacji, co było konkretnym i faktycznym powodem uniemożliwienia przez policję rejestrowania i relacjonowania wydarzeń dziennikarzom, w tym fotoreporterom i operatorom kamer, zwłaszcza poprzez zasłonięcie przed nimi miejsca protestu parawanem.

Jestem pewien, że Pan Komendant doskonale zna obowiązujące w Polsce prawo, w tym art. 14 Konstytucji, art. 6 ust. 4 i art. 44 Prawa prasowego oraz art. 231 Kodeksu karnego. Zwracam się zatem z uprzejmą, ale także usilną prośbą o przypomnienie treści tych przepisów podległym Panu Komendantowi policjantom oraz podjęcie działań, które spowodują zaniechanie opisanych wyżej praktyk.

Z wyrazami szacunku

Marcin Lewicki
Prezes Zarządu
Press Club Polska

Warszawa, 15 marca 2021