Niedziela, 14 lipca 2024 r.

Debata: Walka z przemytem zamiast podwyżek VAT?

W 2010 budżet państwa stracił ponad 15 mld zł, co stanowi ok. 30% wartości deficytu. Taka suma zasiliłaby skarb państwa, gdyby nie nielegalny handel wyrobami akcyzowymi – paliwem, alkoholem i produktami tytoniowymi. Mając na uwadze obecną sytuację finansów publicznych, i próby łatania deficytu budżetowego, ta strata jest tym istotniejsza. Planowane w 2011 roku dochody z podwyższenia VAT wyniosą 6,2 mld zł czyli mniej niż stracimy na przemycie.

Ze względu na rosnące od lat ceny tych wyrobów lub wysoki udział podatków w cenie, polski rynek coraz mocniej zalewany jest przez paliwo, alkohol i tytoń pochodzące z przemytu lub produkowane w nielegalnych fabrykach i sprzedawane jako oryginalny towar. Co roku służby celne udaremniają przemyt coraz większej liczby towarów, ale świadczy to raczej o rosnącej skali problemu. Kwestia ta nie dotyczy jednak wyłącznie Polski. Polska wschodnia granica to najdłuższa lądowa granica Unii Europejskiej. I choć nasz kraj coraz częściej staje się rynkiem docelowym przemycanych wyrobów, nadal odgrywa istotną rolę jako państwo tranzytowe, przez które nielegalne produkty trafiają do Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

Czy istnieją sposoby na rozwiązanie tego problemu? Czy robione jest wystarczająco dużo, aby zmniejszyć skalę nielegalnego handlu wyrobami akcyzowymi? Czy podczas polskiego przewodnictwa w Radzie UE pojawią się zarzuty ze strony innych krajów, że nienależycie walczymy z tym problemem narażając je na straty? Czy organy Państwa są w stanie skutecznie walczyć z mafią? Na te pytania spróbujemy poszukać odpowiedzi podczas debaty.

Termin i miejsce: czwartek, 28. kwietnia 2011 godz. 14.00, Press Club.

Uczestnicy debaty (m.in.):

  • Piotr Niemczyk, były dyrektor Biura Analiz i Informacji UOP i członek rady konsultacyjnej ABW
  • Jacek Jankowski, ekspert rynku tytoniu, BAT Polska
  • Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw i gazu
  • Leszek Wiwała, ekspert rynku alkoholi, Polski Przemysł Spirytusowy