Sobota, 18 maja 2024 r.
Dzięki działaniom Press Clubu powstał Fundusz Obywatelski w Tunezji

Dzięki działaniom Press Clubu powstał Fundusz Obywatelski w Tunezji

Powołanie Rady Funduszu Obywatelskiego i uchwalenie statutu funduszu to najważniejsze efekty realizacji drugiego etapu pracy ekspertów polskich w Kairouan w ramach projektu „Fix-Kairouan. Fundusz Obywatelski” realizowanego przez Fundację Press Club i finansowanego przez MSZ w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2014”.

Powołany z pomocą polskich ekspertów fundusz ma umożliwić rozwiązanie problemów wykrytych poprzez platformę Fix-Kairouan. W osiągnięciu tego celu przyznawane będą mikrogranty, finansujące inicjatywy prowadzące do rozwiązania konkretnych problemów infrastrukturalnych miasta Kairouan. Czynnikiem wyróżniającym fundusz spośród innych tego typu instytucji, jest oparcie na współpracy wielosektorowej – członkowie Rady Funduszu to osoby reprezentujące władze miejskie, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców.

Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych byli entuzjastycznie nastawieni do formuły funduszu, która dzięki wykorzystaniu współpracy wielosektorowej umożliwi dokładniejsze zbadanie lokalnych problemów oraz możliwości ich rozwiązania. Eksperci podkreślali, że kluczowym czynnikiem dla skutecznego działania funduszu jest współpraca i połączenie doświadczeń samorządu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców dla wspólnego celu jakim jest rozwój miasta.

Drugi etap pracy ekspertów polskich w Kairouan wiązał się z intensywnymi seminariami metodologicznymi skierowanymi do członków Rady Funduszu. Na podstawie własnych doświadczeń oraz zgłoszonych pomysłów uczestnicy szkolenia dowiadywali się, skąd pozyskiwać finansowanie, jakie są programy dostępne dla Tunezji oraz w jaki sposób przygotować projekt dostosowany do wymogów różnych donorów.

– Najważniejsza dla skuteczności Funduszu Obywatelskiego i jego trwałości jest niezależność w pozyskiwaniu finansowania i w ten sposób zapewnienia ciągłości przyznawania mikrograntów – mówi ekspert Wojciech Szpociński. Odpowiada w ten sposób na obawy członków rady, wyrażone przez Olfę Jelassi, lokalną działaczkę z organizacji We Love Kairouan. Jej zdaniem po 2011 roku największym problemem dla organizacji i wszelkich inicjatyw społecznych jest ich nietrwałość.

Drugim ważnym elementem było określenie potrzeb lokalnych, poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych w dzielnicach Kairouan.

– Każda z dzielnic miasta Kairouan ma inne potrzeby oraz boryka się z innymi problemami. Miasto często faworyzuje jedne dzielnice kosztem innych, przez co wiele palących problemów nie zostaje rozwiązanych przez długie lata – mówili członkowie Rady Funduszu.

Spotkania w dzielnicach z mieszkańcami Kairouan miały na celu stworzenie listy priorytetowych problemów dotyczących danej dzielnicy. Problemy zgłoszone przez mieszkańców dzielnic oznaczane były na mapie wraz z krótkim opisem. Uczestników spotkania proszono o krótkie opisanie problemu, oraz o określenie, w miarę możliwości, przyczyny problemu i pomysłu jego rozwiązania.

– Na naszej ulicy jest ogromna dziura, która po deszczu uniemożliwia przejście. Jakiś czas temu, robotnicy kładący rury nie zasypali dziury z powrotem. Takich sytuacje są nagminne. Miasto się tym nie interesuje, bo w teorii prace remontowe zostały wykonane – mówi mieszkaniec dzielnicy Ennaser.

Efektem spotkań w dzielnicach było zgromadzenie pełnej listy problemów, wymagających interwencji. Nie wszystkie z nich wiążą się z dużymi wydatkami z budżetu miasta. Niektóre wynikają jedynie z zaniedbania, a mieszkańcy przy nawet niewielkim wsparciu w postaci mikrograntu są w stanie zadbać o ich rozwiązanie.