Sobota, 18 maja 2024 r.
Edukacja medialna dla szkół średnich

Edukacja medialna dla szkół średnich

Dzięki współpracy Fundacji „Krea Vitae” i Press Club Polska powstanie nowy przedmiot dla uczniów szkół średnich pod nazwą „edukacja medialna”. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie Piotr Gulczyński, prezes Fundacji „Krea Vitae” i prezes Press Club Polska Marcin Lewicki.

Fundacja „Krea Vitae” przekazała Press Club Polska darowiznę pieniężną w wysokości 150 000 zł, która w całości zostanie przeznaczona na opracowanie przedmiotu „edukacja medialna”, m.in. opracowanie programu przedmiotu, stworzenie materiałów dla nauczycieli i uczniów, wskazówek metodycznych, ewentualne niezbędne tłumaczenia na języki obce (np. angielski, ukraiński), honoraria autorów, metodyków, konsultantów merytorycznych, tłumaczy, zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania komputerowego, praw, licencji oraz pokrycie niezbędnych kosztów administracyjnych.

Wspólne przedsięwzięcie obu podmiotów jest efektem wspólnego rozumienia wagi umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przekazu medialnego. Prace nad stworzeniem przedmiotu zakończą się najpóźniej w grudniu 2023 roku.