Niedziela, 14 lipca 2024 r.
Finaliści Nagrody im. Jarosława Ziętary 2024

Finaliści Nagrody im. Jarosława Ziętary 2024

Kapituła Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze 2024 wyłoniła finalistów tegorocznej edycji. Zwycięskie nazwisko lub nazwiska zostaną ogłoszone podczas gali wręczenia nagrody.

W głosowaniu kapituły wyłoniono cztery finałowe publikacje. Spośród kilkudziesięciu publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali (kolejność alfabetyczna):

Wśród wyżej wymienionych finalistów jest laureat, laureatka lub laureaci tegorocznej edycji nagrody. Ogłoszenie nazwiska lub nazwisk i wręczenie nagrody nastąpi podczas gali w Warszawie. Do tego momentu werdykt kapituły zna wyłącznie adwokat Andrzej Michałowski, który jest jego depozytariuszem.

Nagroda jest przyznawana dziennikarzom tworzącym w języku polskim, za publikacje będące efektem dziennikarskiego śledztwa. Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 000 zł.