Czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Finaliści Nagrody im. Jarosława Ziętary 2023

Kapituła Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze 2023 wyłoniła finalistów tegorocznej edycji. Nazwiska zwycięzcy lub zwycięzców zostaną ogłoszone podczas gali wręczenia nagrody 26 kwietnia. 

W głosowaniu kapituły wyłoniono trzy finałowe publikacje. Spośród kilkudziesięciu publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali (kolejność alfabetyczna):

Wśród wyżej wymienionych finalistów jest laureat lub laureaci tegorocznej edycji nagrody. Ogłoszenie nazwiska lub nazwisk i wręczenie nagrody nastąpi 26 kwietnia podczas gali w Warszawie. Do tego momentu zwycięskie nazwisko lub nazwiska zna wyłącznie adwokat Andrzej Michałowski, który jest depozytariuszem werdyktu kapituły.

Nagroda jest przyznawana dziennikarzom tworzącym w języku polskim, za publikacje będące efektem dziennikarskiego śledztwa. Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 000 zł.

Więcej informacji: nagrodazietary.pl