Sobota, 18 maja 2024 r.
Fundusz obywatelski w Kairouan

Fundusz obywatelski w Kairouan

W Kairouan w Tunezji powstaje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Będzie finansować rozwiązywanie drobnych, ale uciążliwych dla mieszkańców problemów. Organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców będą mogły wystąpić o pieniądze na naprawę kanalizacji, ogrodzenie placu zabaw czy zabezpieczenie śmietnika, powodującego zagrożenie przy boisku szkolnym.

Fundusz jest tworzony w ramach projektu realizowanego w Kairouan przez Press Club we współpracy z tunezyjskimi władzami i organizacjami pozarządowymi już drugi rok. W zeszłym roku uruchomiono tu portal Fixkairouan.org – innowacyjne narzędzie interwencji obywatelskiej.
– W ubiegłym roku pomagaliśmy lokalnym organizacjom pozarządowym zidentyfikować i ustrukturyzować problemy, nawiązać kontakt z tworzącym się samorządem. W tym roku chcemy pokazać, zarówno samorządowi, jak i instytucjom trzeciego sektora, jak te zidentyfikowane problemy rozwiązywać – mówi Wojciech Szpociński z Fundacji Polityki Rozwojowej, szkoleniowiec w projekcie.
Narzędziem rozwiązywania problemów lokalnych ma być właśnie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W tej chwili tworzona jest Rada i Statut Funduszu. W samym Kairouan odbyło się spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i zyskującą samodzielność finansową (w świetle nowej konstytucji) władzą lokalną. W ciągu kilku tygodni planowane są spotkania bezpośrednio z mieszkańcami pięciu dzielnic Kairouan.
– W czasie tych konsultacji wykorzystamy mapy i interaktywne narzędzia, które pomogą nam zdefiniować i ustrukturyzować problemy zgłaszane w trakcie konsultacji – mówi Lech Siedelnik, informatyk i ekspert w projekcie.

Kairouan to zabytkowe, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO miasto, o zdegradowanej infrastrukturze i spadającym zatrudnieniu związanym z kryzysem na rynku turystycznym. Dlatego podczas konsultacji trudno uniknąć emocji. – Problemów nie trzeba identyfikować, każdy widzi, co się dzieje, wystarczy wyjść na ulicę – mówił jeden z uczestników spotkania, Sayed Mahdouani, prezes lokalnej organizacji ATPE-PRO. – W takim mieście jak nasze trzeba dużych pieniędzy, bo problemy są bardzo duże – komentował.
Nie zgadzali się z nim inni przedstawiciele NGO: – Może z takich pieniędzy nie da się zrewitalizować kanału, który biegnie przez miasto, ale naprawić rurę kanalizacyjną, która na mojej drodze do pracy tworzy gigantyczną kałużę, już tak – mówił inny uczestnik spotkania Jerjir Wajdi, reprezentujący organizację ASMED.
Powołanie Funduszu, który będzie realizował inicjatywy zgłaszane bezpośrednio przez mieszkańców ma jeszcze jedną zaletę, o której mówiono na spotkaniu: buduje odpowiedzialność obywateli za swoje otoczenie, włącza ich w proces demokratyczny, unaocznia bezpośrednie korzyści z transformacji ustrojowej.
Codziennych uciążliwości, które dotykają mieszkańców Kairouan, jest oczywiście więcej. W dzielnicach brakuje bezpiecznych placów zabaw, a osiedle na obrzeżach miasta ma zbyt małe śmietniki, na dodatek znajdujące się obok boisko szkolne nie jest od nich w żaden sposób oddzielone.
Dlatego pomysł powołania Funduszu popiera mer miasta Lassaad El Gdhami. – Na nasze duże problemy infrastrukturalne składają się tysiące małych usterek i uciążliwości. Oczywiście robimy co możemy, by je naprawiać, ale mamy ograniczone środki. Jeśli Fundusz przyciągnie do nas dodatkowe pieniądze na rozwiązywanie problemów miasta, to tylko wszyscy na tym zyskamy – przekonywał.

By tak się stało, zrealizowany musi być drugi element projektu: trzeba znaleźć donorów, którzy inicjatywy zgłaszane do Funduszu sfinansują. Miasto Kairouan jest gotowe zapewnić część środków, jednak pod warunkiem, że Fundusz będzie współfinansowany przez donorów zewnętrznych.
W projekcie przewidziano szkolenia dla lokalnych liderów, które mają im pomóc starać się o środki zagraniczne. Tak jak w wielu innych krajach, pomoc zagranicznych donorów trafia głównie do metropolii, gdzie działają organizacje i instytucje wyspecjalizowane w realizacji projektów międzynarodowych. Natomiast mniejsze organizacje z reguły nie wiedzą, jak rozwijać swoją działalność, korzystając ze środków zewnętrznych.

Projekt „Fix-Kairouan. Fundusz Obywatelski” jest współfinasowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, zaś realizowany jest we współpracy z tunezyjskimi partnerami: Urzędem Miasta Kairouan oraz organizacjami ATPE-PRO oraz ASMED.