Wtorek, 28 maja 2024 r.

Inicjatywa PCP w sprawie bezpieczeństwa dziennikarzy i pracowników mediów

Wobec kolejnych ataków i narastającej fali agresji w stosunku do dziennikarzy i pracowników mediów, a także aktów wandalizmu, Press Club Polska zwróci się do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z wnioskiem, by skorzystał z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej i skierował do Sejmu projekt przepisów prawnych, obejmujących zwiększoną ochroną prawną dziennikarzy i pracowników mediów podczas wykonywania przez nich obowiązków dziennikarskich i służbowych. Projekt przepisów zostanie opracowany w ciągu kilku najbliższych dni. Poprosimy Pana Prezydenta, by potraktował tę sprawę priorytetowo, ponieważ powtarzające się ataki na dziennikarzy i pracowników mediów stanowią zagrożenie nie tylko ich osobistego bezpieczeństwa, ale mogą także zagrażać prawu obywateli do swobodnego dostępu do informacji.

Marcin Lewicki
Prezes Press Club Polska

Warszawa, 23. listopada 2011 r.