Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
List do Przewodniczącego KRRiT w sprawie zwłoki w postępowaniu koncesyjnym TVN24

List do Przewodniczącego KRRiT w sprawie zwłoki w postępowaniu koncesyjnym TVN24

Szanowny Pan
Witold Kołodziejski
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z całkowicie niezrozumiałą a zarazem niespotykanie długą zwłoką w wydaniu decyzji w sprawie przedłużenia koncesji na nadawanie dla stacji telewizyjnej TVN24 zwracam się do Pana Przewodniczącego z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych skutecznych działań zmierzających do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Nadawca złożył stosowny wniosek o przedłużenie koncesji 17 miesięcy temu. Ustawodawca postanowił zaś, że wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres powinien być złożony nie później niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem posiadanej koncesji. Innymi słowy uznano, że 12 miesięcy to wystarczający okres na analizę wniosku i wydanie decyzji. Przyjmując zatem nawet maksymalny ustawowy okres, decyzję w tej sprawie powinien Pan Przewodniczący wydać najpóźniej pięć miesięcy temu.

Śledząc wydarzenia związane z opisywaną powyżej sprawą, w tym kuriozalne głosowania KRRiT, w wyniku których „ani nie przyznano, ani nie odmówiono przyznania koncesji” odnoszę wrażenie graniczące z pewnością, że Pan Przewodniczący i pozostali członkowie KRRiT nie kierują się kwestiami merytorycznymi, zapominając o brzmieniu art. 6. 1. Ustawy o radiofonii i telewizji: „Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.”

W każdym procesie koncesyjnym mają Państwo do podjęcia konkretną i jednoznaczną decyzję: albo wnioskodawca spełnia prawne kryteria udzielenia koncesji i wówczas należy ją przyznać, albo nie spełnia – i wówczas należy odmówić udzielenia. Odwlekanie podjęcia decyzji bez jakichkolwiek istotnych i uzasadnionych powodów nie tylko rodzi bardzo głębokie wątpliwości co do intencji członków KRRiT, ale także może stanowić podstawę do odpowiedzialności karnej opisanej w art. 231 Kodeksu karnego – nadużycie władzy.

Z poważaniem,

Marcin Lewicki
Prezes Zarządu Press Club Polska

Warszawa, 12 sierpnia 2021