Sobota, 18 maja 2024 r.
List otwarty do Premiera Morawieckiego w sprawie naruszania wolności prasy w Polsce

List otwarty do Premiera Morawieckiego w sprawie naruszania wolności prasy w Polsce

Szanowny Panie Premierze,

Konstytucja RP stanowi w art. 14: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”. Już samo ujęcie wolności prasy w najwyższym akcie prawnym obowiązującym w Polsce świadczy o wadze, jaką ustawodawca przywiązuje do tej kwestii.

Wolność prasy nie jest przywilejem dziennikarzy, lecz prawem obywateli. Dziennikarze i media pełnią rolę służebną wobec odbiorców, a kontrolną wobec władzy. Każdej władzy. Ich działanie jest korzystne dla wszystkich, ponieważ pozwala ujawniać i eliminować patologie, szkodzące całemu społeczeństwu. Dziennikarze podlegają także prawu i w razie jego łamania ponoszą odpowiedzialność cywilną lub karną jak każdy obywatel.

Kiedy jednak instytucje państwowe, instrumentalnie posługując się prawem, próbują zastraszyć lub uciszyć dziennikarzy, wolność prasy staje wobec bardzo poważnego zagrożenia.

Z rosnącym niepokojem śledzimy poczynania policji, prokuratury, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej i innych podległych Panu Premierowi instytucji oraz służb wobec dziennikarzy i redakcji. Podejmowanych jest bowiem bardzo wiele działań, które pod pozorem stosowania prawa zmierzają do nękania dziennikarzy poruszających tematy niewygodne dla polityków i wysokich rangą urzędników państwowych. Próby uchylania tajemnicy dziennikarskiej, by zdemaskować informatorów mediów, blokowania publikacji, używanie agentów ABW w roli doręczycieli wezwania na przesłuchanie, wzywanie na przesłuchanie z dnia na dzień z pełną świadomością, że dziennikarz nie jest w stanie temu sprostać, formułowanie zarzutu karnego bez ogłoszenia go podejrzanemu i tym samym pozbawianie go prawa do obrony, przejmowanie nośników danych z pogwałceniem tajemnicy dziennikarskiej – to tylko kilka przykładów z ostatnich miesięcy. Wszystkie te działania były podjęte zgodnie z literą prawa, ale żadne zgodnie z jego duchem. Dlatego rodzą poważne i uzasadnione podejrzenia wobec prawdziwych intencji, które im przyświecały.

Zwracamy się do Pana Premiera z wezwaniem do podjęcia szybkich, stanowczych i skutecznych działań, zapobiegających naruszaniu wolności prasy i swobody wykonywania zawodu dziennikarza w Polsce przez podległe Panu instytucje i służby.

Wojciech Tumidalski
Przewodniczący Rady
Press Club Polska

Marcin Lewicki
Prezes Zarządu
Press Club Polska

Warszawa, 10 grudnia 2018 r.