Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
List otwarty do Prokuratora Generalnego w sprawie napaści bojówkarzy na dziennikarki

List otwarty do Prokuratora Generalnego w sprawie napaści bojówkarzy na dziennikarki

Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny

Szanowny Panie Ministrze,

podczas manifestacji, która odbyła się we Wrocławiu w środę, 28 października, doszło
do fizycznej napaści m.in. na dwie dziennikarki relacjonujące to wydarzenie. Policja zatrzymała osobę podejrzewaną o jedną z tych napaści a prokuratura okręgowa postawiła temu człowiekowi szereg zarzutów, związanych nie tylko z atakiem na dziennikarkę. Skierowała także wniosek do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec domniemanego sprawcy. Wniosek ten został jednak wycofany zanim co do jego zasadności wypowiedział się sąd.

Areszt tymczasowy nie jest karą, a jego ewentualne zastosowanie nie przesądza o winie
lub niewinności oskarżonego. Skoro jednak prokurator prowadzący postępowanie zdecydował się wnioskować o ten najsurowszy z dostępnych środków zapobiegawczych, musiały istnieć ku temu poważne przesłanki. W tej sytuacji należy publicznie zapytać Prokuratora Generalnego: kto konkretnie wydał polecenie wycofania wniosku i co było powodem tej decyzji? A co ważniejsze: czy bojówkarze napadający na relacjonujących trwające protesty dziennikarzy są pod specjalną ochroną prokuratury?

Z poważaniem
Marcin Lewicki
Prezes Press Club Polska