Wtorek, 28 maja 2024 r.

List z okazji 150 rocznicy powstania wiedeńskiego Press Clubu Concordia

Gratulacje i podziękowania z Polski!

150-lecie wiedeńskiego Press Clubu Concordia to dla nas okazja szczególna i to z dwóch powodów. Nie tylko dlatego, że oto polski Press Club – najmłodszy w światowej rodzinie – składa wyrazy uszanowania najstarszemu, ale także dlatego, że w nie tak dawnych czasach, kiedy w Polsce szalała komunistyczna cenzura a wolność słowa pozostawała wyłącznie w sferze deklaratywnej, to właśnie z Austrii płynęła duża pomoc dla opozycyjnych mediów i tworzących je instytucji.

Zachowując te działania we wdzięcznej pamięci czujemy się szczególnie zobowiązani do wspierania tych, którzy dziś nie mogą korzystać z tak fundamentalnych praw jak swoboda wyrażania przekonań czy prawo do informacji. Takie miejsca znajdują się zarówno daleko od naszych krajów, jak i tuż obok. W sytuacji, gdy politycy, w imię doraźnych interesów, często unikają jednoznacznego piętnowania tych zjawisk, my tym głośniej powinni dawać wyraz sprzeciwowi wobec dławienia wolności słowa.

Określanie dziennikarstwa mianem „czwartej władzy” odbierane jest zazwyczaj jako oddające potęgę mediów. Coraz rzadziej pamięta się przy tym, jak wielka wynika stąd odpowiedzialność. W czasach, w których rozwój technologii umożliwia uprawianie tego zawodu przez coraz większą ilość osób, szczególnie ważna staje się dbałość o zachowanie wysokich standardów etycznych i profesjonalnych. Nie zwalnia od tego ani coraz szybsze tempo ani coraz krótsza droga, którą przebywa informacja od nadawcy do odbiorcy.

Specjalizacja mediów oraz nowe technologie sprawiają także, że nie znają się między sobą dziennikarze w jednym kraju, mieście , a nawet w jednej redakcji . Dlatego też niezwykle ważna jest dbałość o integrację środowiska, tworzenie na całym świecie miejsc spotkań ludzi mediów, tworzenie platformy wymiany doświadczeń, informacji i spędzania razem czasu.

Jednym z symboli współczesnych czasów stała się szybka i bardzo powierzchowna, a przy tym atrakcyjnie opakowana informacja w mediach, która nie sięga do istoty problemu. Press Cluby na całym świecie są także miejscem spotkań dziennikarzy z bohaterami informacji – z politykami, z ludźmi biznesu, nauki czy kultury. To możliwość spokojnej debaty bez fleszy i kamer, rozmowy na tyle szczerej byśmy wszyscy lepiej rozumieli rzeczywistość.

Wolność prasy, wyznaczanie standardów pracy dziennikarzy, integracja środowiska oraz wymiana informacji to cztery filary działalności Press Clubów. To także zadania stojące przed International Association of Press Clubs. Współpraca międzynarodowa jest niezbędna szczególnie dlatego by nasz głos w walce o wolność mediów był słyszany przez naszych decydentów, ale także by zamykani w więzieniach dziennikarze w Chinach, Rosji, na Kubie i wielu innych krajach wiedzieli że świat o nich pamięta.

Press Club Concordia, jeden z założycieli IAPC, od 150 lat dobrze wypełnia tę misję, będąc przykładem dla całego świata. Press Club Polska bardzo dziękuje przyjaciołom z Wiednia za pomoc okazaną polskim mediom w czasach Solidarności i serdecznie gratuluje wytrwałości w działaniu.

Warszawa, 2009

w imieniu Press Club Polska
Jarosław Włodarczyk, Przewodniczący Rady