Sobota, 18 maja 2024 r.
Nieuzasadnione działania Policji wobec dziennikarzy

Nieuzasadnione działania Policji wobec dziennikarzy

List Press Club Polska do Komendanta Głównego Policji w związku z nieuzasadnionymi działaniami Policji podejmowanymi wobec dziennikarzy relacjonujących demonstracje.

Szanowny Pan
Generalny Inspektor Policji dr Jarosław Szymczyk
Komendant Główny Policji
kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl

Szanowny Panie Komendancie,

w ostatnim czasie doszło do działań podejmowanych przez policjantów wobec dziennikarzy relacjonujących wydarzenia, w tym demonstracje odbywające się w Warszawie. Wiele z tych działań nosi znamiona niczym nieuzasadnionej i bezprawnej represji. Najnowszy przykład to zatrzymanie dziennikarza relacjonującego protest w Warszawie i wywiezienie go do Wołomina, czym uniemożliwiono mu dalszą pracę. Nie sposób tu mówić o pomyłce – policjanci dokonujący tych czynności doskonale wiedzieli, że mają do czynienia z dziennikarzem, a nie demonstrantem.

Dziennikarze, podobnie jak policjanci, działają na podstawie i w granicach prawa, począwszy od art. 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez przepisy Prawa prasowego i innych ustaw. Relacjonując wydarzenia realizują prawo obywateli do informacji, stanowiąc bardzo ważne narzędzie kontroli społecznej. Uniemożliwianie im pracy pod byle pretekstem jest nie tylko przestępstwem, ale także działaniem wymierzonym w wolność słowa.

Na najbliższe dni zapowiedziano kolejne demonstracje. Dziennikarze będą je relacjonować niezależnie od tego, czy te zgromadzenia będą się odbywały legalnie czy nie. Nie są bowiem ich uczestnikami, tylko obserwatorami. Dlatego zwracam się do Pana Komendanta z wnioskiem o przypomnienie podległym Panu policjantom, że utrudnianie lub uniemożliwianie pracy dziennikarzy jest przestępstwem opisanym w art. 44 Prawa Prasowego, może także skutkować odpowiedzialnością karną za przekroczenie uprawnień.

Z wyrazami szacunku
Marcin Lewicki
Prezes Press Club Polska

Warszawa, 14 maja 2020