Niedziela, 14 lipca 2024 r.
Odsłonięcie tablicy pamięci kpt. Kazimierza Jurkiewicza

Odsłonięcie tablicy pamięci kpt. Kazimierza Jurkiewicza

Na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni przybędzie nowa tablica. Poświęcona jest pamięci kapitana Kazimierza Jurkiewicza, wieloletniego komendanta „Daru Pomorza”, wychowawcy wielu pokoleń polskich marynarzy, uczestnika rejsu dookoła świata, dowódcy żaglowca w wielu rejsach, w tym w zwycięskim debiucie „Białej Fregaty” w Operacji Żagiel ’72.

tablicaJurkiewiczInicjatorami wmurowania tablicy są: Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski, Urząd Miasta Gdynia i Press Club Polska.

Uroczystość odbędzie się w piątek, 15 sierpnia 2014 roku o godzinie 14:00, na Nabrzeżu Pomorskim (w miejscu stałego cumowania „Daru Młodzieży”), w trakcie otwarcia zlotu żaglowców „Operacja Żagle Gdyni 2014”. Odsłonięcia tablicy dokonają: Małgorzata Jurkiewicz-Łobodzińska – córka kapitana, kpt. Rafał Szymański – Komendant „Daru Młodzieży” oraz kpt. Jan Sokołowski – Kapitan „Daru Pomorza” w asyście Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, Bogusława Witkowskiego z Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz Jarosława Włodarczyka z Press Club Polska.

Tablica pamięci kapitana Kazimierza Jurkiewicza będzie drugą, po tablicy poświęconej kapitanowi Leszkowi Wiktorowiczowi. W kolejnych latach w podobny sposób zostaną uhonorowani inni wybitni kapitanowie, którzy budowali historię i legendę polskich wielkich żaglowców. Inicjatorem i organizatorem alei kapitanów wielkich żaglowców jest Press Club.

Kpt. ż.w. Kazimierz Jurkiewicz (1912 – 1985)

Kazimierz JurkiewiczUrodził się w Goraju Lubelskim. Młodzieńcza fascynacja morzem zaprowadziła go do Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Na „Darze Pomorza” znalazł się pierwszy raz w 1931 r. w rejsie kandydackim. Trzy lata później, już w charakterze instruktora, wypłynął na żaglowcu w rejs dookoła świata (1934-35). Na „Darze Pomorza” przeszedł wszystkie stanowiska oficerskie aż do funkcji komendanta, którą pełnił w latach 1953-77. Był również dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, autorem podręczników, wykładowcą i wychowawcą kilku pokoleń oficerów marynarki handlowej. „Dar Pomorza” pod jego dowództwem odniósł brawurowe zwycięstwo w czasie debiutu w regatach Operacja Żagiel 72.
Na „Darze Pomorza” przepracował 32 lata, w tym 23 jako jego komendant. Biała Fregata zawdzięcza mu część swojej legendy.
Kapitan został wierny żaglowcowi także po przejściu na emeryturę i od 1982 r. pełnił na „Darze Pomorza”, statku – muzeum funkcję kustosza. Był wśród inicjatorów powołania Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” i przewodniczył społecznemu komitetowi budowy jego następcy – „Daru Młodzieży”.
Zmarł w Gdyni. Pochowany jest na Cmentarzu Witomińskim. (źródło: gdynia.pl)