Sobota, 18 maja 2024 r.
Oświadczenie PCP w sprawie decyzji TK odnośnie Rzecznika Praw Obywatelskich

Oświadczenie PCP w sprawie decyzji TK odnośnie Rzecznika Praw Obywatelskich

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadza zagrożenie faktycznego zaniechania instytucjonalnej ochrony praw i swobód obywatelskich w Polsce, w tym wolności słowa. Stoi w sprzeczności z dotychczasową wieloletnią
i niekwestionowaną praktyką zapewnienia ciągłości ochrony obywateli przed bezprawnymi działaniami państwa i władzy publicznej.
Ochrona praw obywatelskich, w tym wolności słowa, nie może być zakładnikiem politycznego sporu, skutkującego niemożnością wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wojciech Tumidalski
Przewodniczący Rady
Press Club Polska

Marcin Lewicki
Prezes Zarządu
Press Club Polska