Sobota, 18 maja 2024 r.
Pakiety medyczne i ubezpieczenia dla ludzi mediów

Pakiety medyczne i ubezpieczenia dla ludzi mediów

Coraz więcej dziennikarzy i innych osób zatrudnionych w mediach wykonuje zawód nie mając etatu, a co za tym idzie, dostępu do publicznej służby zdrowia. Także osobom zatrudnionym na stałe, na podstawie różnych umów, pracodawcy najczęściej nie zapewniają opieki medycznej ani ubezpieczeń grupowych. Z podobnymi problemami spotykają się artyści. Dlatego Press Club Polska oraz Związek Artystów Scen Polskich zawarły porozumienie z Polską Grupą Brokerską, którego efektem jest możliwość zakupu pakietów medycznych Medicover, ubezpieczeń na życie Warta oraz usługi asysty prawnej po bardzo atrakcyjnych cenach dostępnych dotychczas tylko dla dużych firm („hurtowych klientów”), a nie dla pojedynczych osób.

Ani Press Club, ani ZASP nie osiągają z tytułu tej umowy zysku. Chcemy jedynie pomóc zainteresowanym dziennikarzom i artystom (oraz ich rodzinom) w zapewnieniu dostępu do opieki medycznej i oferty ubezpieczeniowej. Umowy zawierane są bezpośrednio z Polską Grupą Brokerską, a rola obu organizacji to wynegocjowanie korzystanych warunków współpracy oraz weryfikacji zawodowej zainteresowanych.

Oferta jest dostępna nie tylko dla członków Press Clubu i ZASP ale także dla dziennikarzy, ludzi mediów i artystów niezrzeszonych, których status zawodowy potwierdzi jedna z organizacji.

Prosimy także o przekazanie tej informacji osobom, o których wiecie, że mogłyby być zainteresowane ofertą.

Więcej informacji oraz formularz umożliwiający zakup online wybranych usług znajdują się na stronie: zawodytworcze.pl