Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Po raz pierwszy Rejestr Dzienników i Czasopism jest dostępny w internecie

Po raz pierwszy Rejestr Dzienników i Czasopism jest dostępny w internecie

Od dziś działa w internecie Rejestr Dzienników i Czasopism. Dostęp do niego jest bezpłatny. Rejestr Dzienników i Czasopism uruchomiony w internecie na stronie Press Clubu umożliwia odnalezienie informacji o prasie drukowanej i portalach, które zarejestrowały się w sądzie, zgodnie z Prawem prasowym. Dodatkowo rejestr obejmuje dane polskiej bazy ISSN. Łącznie udostępniono 90594 wpisy w rejestrach. Rejestry prowadzone przez Sądy Okręgowe dotychczas były dostępne jedynie w czytelniach sądów.

Dzięki współpracy z Biblioteką Narodową w rejestrze na stronie Press Club Polska można także przeglądać dane z polskiego rejestru ISSN, czyli indeksu bibliotecznego wydawnictw ciągłych.

Digitalizując i porządkując dane z rejestrów sądowych oraz dołączając dostęp do rejestru Biblioteki Narodowej uzyskano najbardziej kompletny spis mediów drukowanych i zarejestrowanych redakcji internetowych w Polsce.

Celem zbudowania rejestru – dotychczas niedostępnego w internecie – jest ułatwienie dostępu do ważnych informacji i zwiększanie jawności życia publicznego. Jednocześnie rejestr może być narzędziem dla dziennikarzy i organizacji walczących z dezinformacją, pozwala bowiem znacznie łatwiej odszukać powiązania właścicielskie czy personalne mediów uczestniczących w takich działaniach.

Baza danych w rejestrze jest sukcesywnie rozszerzana. Obecnie znajdują się w niej dane z 31 sądów okręgowych, w których zarejestrowanych jest ponad 80% tytułów. Najwięcej tytułów zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Warszawie – to ponad 17 000 wpisów, zaś najmniej w Sądzie Okręgowym w Koszalinie – 21 wpisów.

Rejestr będzie uzupełniany o dane z 14 sądów, które dotychczas nie przekazały informacji, w miarę ich wpływu.

Rejestr zbudowany i udostępniony przez Press Club Polska odzwierciedla aktualny stan wpisów w rejestrach sądowych na dzień przekazania danych. Jak w każdym rejestrze sądowym może się więc zdarzyć, że dane nie zgadzają się z aktualną sytuacją podmiotu. Dzieje się tak gdy wydawca albo nie złożył aktualizacji danych (najczęściej to zmiany redaktora naczelnego), albo nowych danych nie wprowadzono w sądzie do czasu ich udostępnienia. Data dostępu do danych, a więc ich aktualności, jest widoczna na dole każdego wpisu w rejestrze.

Prace nad zbudowaniem rejestru trwały blisko 2 lata. Największym wyzwaniem była digitalizacja spisów przekazywanych przez sądy, bowiem część z nich nie dysponowała elektroniczną wersją spisu a tylko kserokopiami wykazów, na których dodatkowo były odręczne poprawki.

Aktualizacja danych z rejestrów sądowych odbywać się będzie cyklicznie, nie rzadziej niż raz w roku. Rejestr ISSN jest aktualizowany przez Bibliotekę Narodową na bieżąco a Rejestr Dzienników i Czasopism jest bezpośrednio i na stałe podłączony do bazy ISSN.

Press Club Polska jest organizacją twórczą ludzi mediów, mającą na celu wspieranie i doskonalenie zawodu dziennikarza oraz dbałość o prawa obywateli do uzyskiwania rzetelnych informacji. Press Club jest członkiem International Association of Press Clubs organizacji skupiającej kluby w ponad 50 krajach.