Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Praca dziennikarzy w lokalu wyborczym

Praca dziennikarzy w lokalu wyborczym

Przypominamy zasady pracy dziennikarzy w lokalu wyborczym, zgodnie z zaleceniami PKW podczas najbliższych wyborów samorządowych.
Na dole zamieszczamy także fragmenty uchwał PKW dla obwodowych komisji wyborczych we fragmentach dotyczących obsługi medialnej.

  • W czasie głosowania w lokalu wyborczym mogą przebywać dziennikarze posiadający ważną legitymację dziennikarską lub inny dokument potwierdzający reprezentowanie redakcji.
  • Dziennikarze są obowiązani zgłosić swoją obecność przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz stosować się do zarządzeń mających na celu zapewnienie powagi i tajności głosowania.
  • Dziennikarze nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu, w którym odbywa się głosowanie. Dopuszczalne jest natomiast, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji oraz osób, których wizerunek jest utrwalany, filmowanie i fotografowanie przebiegu głosowania (to nie jest napisane wprost, ale z powyższego należy wywnioskować, że nie można wejść z wyborcą za zasłonkę, żeby pokazać, jak głosuje).
  • Dziennikarze nie mogą przebywać w lokalu wyborczym przed rozpoczęciem głosowania oraz po jego zakończeniu.
  • Za zgodą właściwej gminnej lub miejskiej komisji wyborczej dopuszczalne jest sfilmowanie i sfotografowanie przez przedstawicieli prasy posiadających ważną legitymację dziennikarską lub inny dokument potwierdzający reprezentowanie redakcji, momentu otwierania przez obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania urny wyborczej i wyjmowania z niej kart do głosowania. Po wykonaniu tej czynności przedstawiciele prasy obowiązani są niezwłocznie opuścić lokal komisji.
  • W trakcie otwierania urny wyborczej dziennikarze nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu, w którym odbywa się ustalanie wyników głosowania (np. z członkami komisji, mężami zaufania lub obserwatorami społecznymi albo międzynarodowymi).
  • Dla koneserów w załączeniu wytyczne PKW dla obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania oraz dla obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie. W obu dokumentach dziennikarzy dotyczy punkt 19.

Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Uchwała PKW w sprawie wytycznych dlaobwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
Infografika