Niedziela, 14 lipca 2024 r.
Press Club Polska wnioskuje do Prezydenta Andrzeja Dudy o zwiększanie prawnej ochrony dziennikarzy

Press Club Polska wnioskuje do Prezydenta Andrzeja Dudy o zwiększanie prawnej ochrony dziennikarzy

Press Club Polska złożył dziś do Prezydenta Andrzeja Dudy projekt zmiany w Prawie prasowym oraz wniosek o skierowanie na drogę legislacyjną tej nowelizacji zwiększającej ochronę prawną dziennikarzy i pracowników mediów podczas wykonywania obowiązków dziennikarskich. Nowelizacja zakłada, że dziennikarz oraz inne osoby z redakcji podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w art. 222 i 223 Kodeksu karnego.

Skoro dziennikarze, fotoreporterzy, operatorzy i inne osoby z ekip działają w interesie społeczeństwa, urzeczywistniając konstytucyjne zasady wolności prasy i prawa do informacji, atak na nich powinien być traktowany w sensie prawnym tak samo, jak atak na funkcjonariuszy publicznych. Z analogicznej ochrony prawnej korzysta już kilkadziesiąt grup zawodowych, wykonujących ważne społecznie profesje m.in. osoby udzielające pierwszej pomocy, adwokaci, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki i położne.

Proponowana zmiana nie oznacza, że dziennikarz staje się funkcjonariuszem publicznym, ale, że jest chroniony prawnie jak funkcjonariusz. Oznacza to m.in. wyższe kary za atak na dziennikarza oraz wszczęcie sprawy z urzędu, a nie jak dotychczas na wniosek pokrzywdzonego. Można oczekiwać, że rozwiązania objęte projektowanymi przepisami będą działały zniechęcająco na potencjalnych sprawców przestępstw, wobec świadomości, że dziennikarze lub osoby przybrane przez redakcje do pomocy będą się znajdować w takich sytuacjach pod szczególną ochroną prawną.

Projekt ten był już skierowany w grudniu 2011 roku na ręce Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Planowano wówczas duże zmiany w ustawie Prawo o zgromadzeniach oraz innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa publicznego, jednak proponowana nowelizacja nie została ostatecznie uwzględniona w pakiecie zmian.

Osoby, które w ostatnich latach ucierpiały w wyniku chuligańskich napadów, zostały zaatakowane wyłącznie dlatego, że były przedstawicielami mediów. Ataki na ekipy TVP Info
i Polsat Interwencja z ostatnich dni były kolejnym aktem tej sprawy. Dlatego Press Club Polska uznaje, że nowelizacja Prawa prasowego w proponowanym zakresie jest niezbędna i pilna.

Projekt nowelizacji Prawa prasowego wraz z uzasadnieniem PDF
Wykaz zawodów, które podlegają ochronie prawnej jak funkcjonariusze publiczni PDF