Sobota, 18 maja 2024 r.
Press Club Polska zawiadomił prokuraturę w sprawie wstrzymania wydawania jednorazowych dziennikarskich kart wstępu do parlamentu

Press Club Polska zawiadomił prokuraturę w sprawie wstrzymania wydawania jednorazowych dziennikarskich kart wstępu do parlamentu

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczy art. 44 ust. 1 Prawa prasowego: „Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Wstrzymując wydawanie dziennikarskich przepustek jednorazowych do parlamentu uniemożliwiono wstęp do gmachu Sejmu i Senatu dziennikarzom, którzy nie posiadają stałych lub okresowych kart wstępu. Nie sprecyzowano przy tym ani faktycznych i konkretnych przyczyn tej decyzji, ani też terminu jej obowiązywania. Tymczasem uniemożliwia ona swobodne wykonywania zawodu przez większość dziennikarzy. Nie mają oni bowiem (o ile nie posiadają stałej lub okresowej karty wstępu do Sejmu) możliwości relacjonowania prac Sejmu i Senatu, komisji i podkomisji sejmowych i senackich, spotykania się z parlamentarzystami oraz osobistego uzyskiwania informacji na temat pracy oraz wydarzeń w jednej z najważniejszych instytucji w Polsce, a następnie przekazywania tych informacji opinii publicznej.

Utrudnianie krytyki prasowej to m.in. selekcjonowanie dostępu dziennikarzy do wydarzeń i przeszkadzanie w zbieraniu materiałów przed publikacją. Do popełnienia tego przestępstwa dochodzi w momencie tych działań bez względu na to czy sprawca osiągnął efekt.

W ocenie Press Club Polska naruszone zostały wolność prasy, słowa, wyrażania poglądów i prawo do społecznie pożądanej krytyki oraz prawo obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Marcin Lewicki
Prezes Press Club Polska

Warszawa, 15 maja 2018