Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Przyjmowanie nominacji do nagród Fikusa, Ziętary i Dziennikarstwa Ekonomicznego 2024

Przyjmowanie nominacji do nagród Fikusa, Ziętary i Dziennikarstwa Ekonomicznego 2024

Przyjmowanie nominacji do nagród Press Club Polska 2024 trwa do 29 lutego 2024 roku. 

Nagroda im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze

Jej laureatami mogą zostać dziennikarze tworzący w języku polskim, za publikacje będące efektem dziennikarskiego śledztwa, publikujący w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej) i w Internecie w 2023 roku.

Kwota nagrody wynosi 10 000 zł.

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać wyłącznie poprzez formularz elektroniczny: https://nagrodazietary.pl/zgloszenie/

Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby

Nagroda im. Dariusza Fikusa będzie przyznana za tekstowy materiał dziennikarski, opublikowany drukiem w prasie lub w Internecie w roku 2023. 

Kwota nagrody wynosi 10 000 zł. 

Partnerem Nagrody jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol. 

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać wyłącznie poprzez formularz elektroniczny: https://nagrodafikusa.pl/zgloszenie/

Nagroda Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska

Nagroda będzie przyznana za materiały publikowane w języku polskim, w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej) i w Internecie w 2023 roku, dotyczące finansów osobistych, m.in. planowania finansowego, zarządzania finansami osobistymi, ubezpieczeń, consumer finance, zabezpieczeń emerytalnych, inwestowania, bankowości detalicznej, instrumentów płatniczych.

Kwota nagrody wynosi 10 000 zł.

Partnerem nagrody jest Provident Polska. 

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać wyłącznie poprzez formularz elektroniczny: https://dziennikarstwoekonomiczne.pl/zgloszenie/

Do każdej z wymienionych powyżej nagród nominować mogą:

– wszystkie redakcje, 

– samodzielnie autorzy zgłaszanych publikacji,

– członkowie Press Club Polska o statusie dziennikarskim.

Każdy zgłaszający może zgłosić nie więcej niż trzy publikacje i nie więcej niż jeden cykl publikacji do każdej z nagród. Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem nagrody PRZED zgłoszeniem nominacji.  

W razie pytań dotyczących zgłaszania nominacji uprzejmie prosimy o kontakt na adres email: nagrody@pressclub.pl