Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Pytamy kandydatów na urząd Prezydenta RP o dekryminalizację zniesławienia (art. 212 Kodeksu karnego)

Pytamy kandydatów na urząd Prezydenta RP o dekryminalizację zniesławienia (art. 212 Kodeksu karnego)

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Press Club Polska, wraz z kolejnymi dziewięcioma organizacjami pozarządowymi m.in. dziennikarzy, wydawców oraz zajmującymi się wolnością słowa i prawem do informacji, zwróciły się do kandydatów na urząd Prezydenta RP z pytaniami dotyczącymi możliwości zniesienia art. 212 kodeksu karnego, czyli przestępstwa zniesławienia.

We wspólnie podpisanym liście do wszystkich kandydatów pytamy:

  1. Czy popiera Pani/Pan postulat zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie?
  2. Jeśli zostanie  Pani/Pan wybrany na urząd Prezydenta RP, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej i zaproponuje wykreślenie art. 212 z Kodeksu karnego?
  3. Czy w razie sporu sam będzie Pani/Pan korzystał z art. 212 Kodeksu karnego?

Na odpowiedzi kandydatów czekamy do 28 marca.

Cała treść listu:

Warszawa, 4 marca 2020 r.

Szanowny Pan Piotr Stanisław Bakun, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowny Pan Robert Biedroń, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowny Pan Krzysztof Bosak, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowny Pan Andrzej Duda, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowny Pan Szymon Hołownia, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowna Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Kandydatka na Prezydenta RP
Szanowny Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowny Pan Mirosław Piotrowski, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowny Pan Wojciech Podjacki, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowny Pan Leszek Samborski, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowny Pan Paweł Tanajno, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowny Pan Andrzej Voigt, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowny Pan Piotr Wroński, Kandydat na Prezydenta RP
Szanowny Pan Stanisław Żółtek, Kandydat na Prezydenta RP

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

od wielu lat organizacje pozarządowe wraz z organizacjami dziennikarskimi i wydawcami prasy zwracają uwagę na problem odpowiedzialności karnej za zniesławienie, wskazując, że art. 212 Kodeksu karnego stanowi nieproporcjonalne ograniczenie swobody wypowiedzi. Możliwość stosowania środków karnych dla ochrony reputacji może wywoływać tzw. efekt mrożący, zniechęcając do zabierania głosu w debacie publicznej w obawie przed możliwymi sankcjami, w tym nawet karą pozbawienia wolności. Dlatego wiele środowisk od lat postuluje zniesienie odpowiedzialności karnej za zniesławienie, zwracając uwagę, że droga cywilna stanowi wystarczający sposób ochrony reputacji. Niestety, jak wskazują statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, problem sięgania po instrumenty karne dla ochrony dobrego imienia od kilku lat ponownie narasta – między rokiem 2014 a 2017 liczba prawomocnych skazań za zniesławienie za pomocą środków masowego przekazu wzrosła dwukrotnie (z 58 do 137).

W związku z powyższym kierujemy do Pani/Pana poniższe pytania:

  1. Czy popiera Pani/Pan postulat zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie;
  2. Jeśli zostanie  Pani/Pan wybrany na urząd Prezydenta RP, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej i zaproponuje wykreślenie art. 212 z Kodeksu karnego;
  3. Czy w razie sporu sam będzie Pani/Pan korzystał z art. 212 Kodeksu karnego;

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania do 28 marca 2020 r. Jednocześnie informujemy, że zarówno o zadaniu powyższych pytań, jak i o treści odpowiedzi lub o braku odpowiedzi, poinformujemy opinię publiczną.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Press Club Polska
Centrum Cyfrowe
ePaństwoIzba Wydawców PrasySieć Obywatelska Watchdog Polska Stowarzyszenie Amnesty InternationalStowarzyszenie Dziennikarzy PolskichStowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej PolskiejStowarzyszenie Gazet LokalnychTowarzystwo Dziennikarskie

Skan listu