Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.
Solidarność z dziennikarzami w Afryce i nowi członkowie międzynarodowego stowarzyszenia press clubów

Solidarność z dziennikarzami w Afryce i nowi członkowie międzynarodowego stowarzyszenia press clubów

Przedstawiciele klubów zebrani na zjeździe International Association of Press Clubs (IAPC) w Brukseli otworzyli drogę do członkostwa w międzynarodowym stowarzyszeniu dla klubów z Afryki, Karaibów i regionu Pacyfiku.

Podczas dorocznego zjazdu delegaci wydali oświadczenie wyrażające solidarność z klubami prasowymi w „krajach tych regionów, które stoją w obliczu poważnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, w tym zabójstw, arbitralnych aresztowań i innych form ataków na dziennikarzy i media oraz oferują wsparcie dla ich dążenia do wolności prasy.” IAPC wyraziło poparcie dla utworzenia niezależnej Federacji Press Clubów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (African, Caribbean and Pacific Press Clubs Federation ACP-PCF). Celami federacji są podnoszenie standardów zawodowych i poziomu etyki w dziennikarstwie „z korzyścią dla środowiska mediów i społeczeństwa, o którym informują.”

IAPC zaoferowała tymczasowy status obserwatora dla nowej federacji, do czasu potwierdzenia wypełniania wszystkich kryteriów i przyznania stałego członkostwa.

„W okresie przejściowego statusu federacji jako obserwatora, zapraszamy poszczególne kluby, które są członkami federacji i chcą dołączyć do IAPC, aby ubiegały się o członkostwo bezpośrednio do Sekretarza Generalnego IAPC. Ich indywidualne wnioski będą rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach władz IAPC” czytamy w oświadczeniu.

Federacja Press Clubów Afryki, Karaibów i regionu Pacyfiku została założona w październiku 2016 r. na kongresie w Kigali w Rwandzie. Rozmowy na temat członkostwa ACP-PCF w międzynarodowym stowarzyszeniu trwały od listopada 2017.

Pełną treść oświadczenia IAPC można przeczytać tutaj.