Niedziela, 14 lipca 2024 r.

Spotkanie dot. zagrożeń podczas wykonywania zawodu dziennikarza

Zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line poświęconym bezpieczeństwu osób wykonujących zawód dziennikarza. Wydarzenie odbędzie się na platformie clickmeeting.com oraz na facebooku Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego w piątek, 17 lutego 2023 r. o g. 12:00.

W spotkaniu, które poprowadzi dziennikarz OKO.press Anton Ambroziak, udział wezmą:

• Ewa Siedlecka – dziennikarka, publicystka
• Agata Bzdyń – radczyni prawna
• Karolina Kędziora – radczyni prawna, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

W ramach działalności na rzecz praw człowieka i równości, PTPA obserwuje wzmożone przypadki opresji stosowanej przez władze wobec dziennikarek i dziennikarzy, szczególnie działających w redakcjach na szczeblu lokalnym. Realnym ograniczeniem wolności słowa są również nadużycia Policji wobec dziennikarzy relacjonujących przebieg zgromadzeń czy wobec dziennikarzy i fotoreporterów obecnych na pograniczu polsko-białoruskim. Jednocześnie odnotowujemy coraz liczniejsze zgłoszenia przypadków dyskryminacji, mobbingu, a także molestowania seksualnego w redakcjach ogólnopolskich i lokalnych.

Podczas piątkowego wydarzenia zaproszone gościnie dyskutować będą o zagrożeniach w pracy dziennikarek i dziennikarzy oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania tym zjawiskom.

Spotkanie otworzy także Akademię Równych Mediów – projekt organizowany przez PTPA w partnerstwie z Press Club Polska.

Więcej o Akademii: http://www.ptpa.org.pl/projekty/akademia-rownych-mediow/opis-projektu/
Rejestracja na spotkanie on-line pod adresem: https://bit.ly/17022023