Sobota, 18 maja 2024 r.
Stanowisko Rady Press Club Polska w sprawie działań Żandarmerii Wojskowej wobec dziennikarzy Onetu

Stanowisko Rady Press Club Polska w sprawie działań Żandarmerii Wojskowej wobec dziennikarzy Onetu

Działania Żandarmerii Wojskowej wobec dziennikarzy Onetu uznajemy za niedopuszczalny, pozbawiony podstawy prawnej oraz całkowicie niezrozumiały atak na swobodę wykonywania zawodu. Żądanie od nich „zaprzestania wszelkich publikacji i innych form aktywności dziennikarskiej dotyczącej Żandarmerii Wojskowej” jest zdumiewające. Trudno uwierzyć,
że wysunęła je osoba o wykształceniu prawniczym, nawet, jeśli działała w czyimś imieniu.

Panów: Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz występującego w jego imieniu radcę prawnego śpieszymy poinformować, że ewentualny zakaz publikacji na określony temat lub o określonych osobach może wydać jedynie sąd, po przeprowadzeniu prawem przewidzianego postępowania, i to tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu ważny interes publiczny. Wysuwanie takiego żądania w trybie, w jakim uczynił to przedstawiciel ŻW
(czy raczej może bez żadnego trybu) jest próbą tłumienia krytyki prasowej. Haniebnym jest,
że dopuszcza się tego instytucja państwowa, która powinna stać na straży prawa.

Przyjmując poetykę pisma radcy prawnego Komendanta Głównego ŻW – wzywamy dowództwo Żandarmerii Wojskowej do natychmiastowego zaprzestania autokompromitacji. Jednocześnie wzywamy do natychmiastowego wdrożenia efektywnych (a nie tylko papierowych) procedur, zapobiegających molestowaniu seksualnemu i nękaniu w szeregach tej formacji. Powyższe wezwanie prosimy potraktować jako BARDZO PILNE.

W imieniu Rady Press Club Polska
Marcin Lewicki

Warszawa, 28 grudnia 2017