Wtorek, 28 maja 2024 r.
Stanowisko Rady Press Club Polska w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Stanowisko Rady Press Club Polska w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Uchwalając nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji Sejm RP dopuścił się pogwałcenia wolności mediów w Polsce. Każda próba osłabienia lub likwidacji mediów niezależnych od władzy jest działaniem wrogim wobec obywateli. Narusza bowiem wprost zapisane w Konstytucji RP wolność prasy oraz prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z działaniem dla dobra publicznego.

Tryb – a w zasadzie brak jakiegokolwiek trybu – przyjęcia ustawy to tylko haniebne zwieńczenie całego procesu wymierzonego w największe w Polsce medium niezależne od rządzących. Prawo to zostało przyjęte z rażącym naruszeniem procedur, na co zwracali uwagę nawet pracownicy Biura Legislacyjnego Sejmu.

Potoczna nazwa tej nowelizacji – „lex TVN” nie oddaje jednak w pełni powagi sytuacji. W niebezpieczeństwie są bowiem wszystkie redakcje i media, których praca nie spodoba się władzy. Jak pokazują dzisiejsze wydarzenia, można bowiem przyjąć dowolne przepisy wymierzone we wskazane medium.

Powtarzamy słowa, które wypowiedzieliśmy już w lipcu: nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, wymierzona de facto w jednego nadawcę – telewizję TVN – jest kolejnym przykładem instrumentalnego traktowania prawa przez polityków w celu realizacji własnych interesów.

Od Prezydenta RP oczekujemy zawetowania tej ustawy.

Za Radę Press Club Polska
Marcin Lewicki

17 grudnia 2021