Czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Uchwała w związku z planowanym przez krakowską prokuraturę okręgową postawieniem zarzutów dwóm dziennikarzom: Mariuszowi Gierszewskiemu i Krzysztofowi Skórzyńskiemu

Uchwała 1/2010 Rady Press Club Polska

W związku z planowanym przez krakowską prokuraturę okręgową postawieniem zarzutów dwóm dziennikarzom: Mariuszowi Gierszewskiemu i Krzysztofowi Skórzyńskiemu, Rada Press Club Polska zwraca się do Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego z apelem o objęcie postępowania prokuratorskiego w tej sprawie osobistym nadzorem.

Nie przesądzamy o winie lub niewinności obu dziennikarzy, od tego jest niezawisły sąd. Chcemy mieć tylko pewność, że prokuratura będzie w tej sprawie kierować się wyłącznie względami prawnymi. Niestety, tam gdzie prawo styka się z polityką, takiej pewności względem prokuratury mieć nie można.

Obaj nasi koledzy nie zostali przez sąd skazani więc obowiązuje wobec nich domniemanie niewinności. Mamy nadzieję, że prokuratorzy prowadzący postępowanie wezmą pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, także świadczące na korzyść podejrzanych.

Jako instytucja, której jednym z celów działalności jest stanie na straży wolności słowa oraz prawa do informacji mamy obowiązek przypomnieć, że artykuł pierwszy Prawa prasowego mówi wprost: „Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.” Jesteśmy przekonani, że obaj dziennikarze kierowali się wyłącznie prawem obywateli do otrzymania rzetelnych informacji, w tym wypadku – o domniemanych nieprawidłowościach, których dopuścili się przedstawiciele instytucji publicznych. Czynienie im z tego zarzutu natury karnej budzi uzasadnioną obawę, że jest to rodzaj odwetu. Aby bowiem ustalić, czy działanie dziennikarzy służy prawu obywateli do informacji, nie trzeba stawiać ich w roli podejrzanych.

W imieniu Rady Press Club Polska
Marcin Lewicki

11 stycznia 2010 roku