Sobota, 18 maja 2024 r.
Uwolnić członków Press Club Belarus!

Uwolnić członków Press Club Belarus!

Zatrzymanie prezeski Press Club Białoruś Julii Słuckiej, dyrektorki programowej Ałły Szarko, rewizje w domach członków kierownictwa organizacji oraz w siedzibie Press Club Białoruś to kolejne przejawy wojny, którą wolności słowa i niezależnemu dziennikarstwu na Białorusi wydał reżim Aleksandra Łukaszenki.

Wraz kilkudziesięcioma Press Clubami z Europy i świata wzywamy do natychmiastowego zwolnienia zatrzymanych i zaprzestania represji wobec dziennikarzy.

Wszystkim represjonowanym białoruskim dziennikarzom przekazujemy wyrazy naszego najwyższego szacunku dla ich postawy, solidarności i wsparcia. Dziennikarzy w Polsce i na świecie prosimy o bieżące śledzenie sytuacji i informowanie o niej międzynarodową opinię publiczną.

W imieniu Rady i Zarządu Press Club Polska
Marcin Lewicki